Så gjorde vi listan

Så här har vi resonerat då redaktionen tagit fram namnen på topplistan över de som gör kristen tro känd i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Går det verkligen att mäta vilka personer som sätter mest avtryck? Ja, till viss del, även om allt inte går att ange med en exakt siffra.

För det första måste personen själv vara tydlig med sin kristna tro och på något sätt ha berättat om den offentligt.

 

Läs mer: De gör kristen tro känd i Sverige

 

För det andra måste personen nå ut brett. Det här handlar inte om vem som når ut till personer inom kristenheten, utan till svenskar i allmänhet.

Utifrån det har vi tittat närmare på tre olika perspektiv, och vänt och vridit på dem för att avgöra vilka personer som sätter störst avtryck. Vi har tittat på:

Den plattform personen står på och hur långt han eller hon når ut tack vare den.

Personens popularitet. Visserligen behöver en person inte vara populär för att göra kristen tro känd, men här är det en viktig värdemätare.

Budskapet. På vilket sätt använder personen sin plattform och sin popularitet för att nå ut med sin kristna tro.

För varje person som finns med på listan ges en motivering till varför han eller hon finns där. Det här är ingen tävling i popularitet, utan en samlad bedömning av vilka personer som gör kristen tro känd i Sverige.

Att sammanställa en lista av det här slaget är ingen exakt vetenskap, framför allt när personer som är verksamma inom helt olika områden ska jämföras med varandra.

Vad som kan konstateras är att kyrkan främst är lokal. Präster och pastorer verkar i sitt närområde, och få gör sig hörda ut till den breda allmänheten. Kändispräster är en bristvara i Sverige, och det är relativt få kristna som når igenom bruset då de vill berätta om sin tro. Det finns de som lyckas, och i Dagens lista samlar vi dem.

Namnen på Dagens 20-lista är viktiga för att ”bryta isen” för den kristna tron. Samtidigt kan de aldrig på egen hand göra kristen tro känd i Sverige. Den sammanlagda kraften är många gånger större genom enskilda vanliga kristna som genom sin vardagstro visar omgivningen vad livet med Jesus kan få betyda