Snabbguide till ekumenikens knäckfrågor

En rad skiljande frågor mellan kyrkofamiljerna ställs på sin spets när United i Malmö ansöker om medlemskap i EFS, och samtidigt önskar få vara kvar som pingstförsamling.
Vad skiljer kring dopet, ämbetssynen, nattvardsfirandet och så vidare? Dagen guidar dig i kortform.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!