Uppsala 68 ändrade kyrkorna för alltid

Bibelsyn, inställning till ekumenik, mission, relationen stat-kyrka och Israel-Palestina-konflikten samt livsstilsfrågor. Områdena är många där kyrkorna i olika grad har ändrat uppfattning under de senaste 50 åren. Och på många sätt kan förändringarna härledas tillbaka till världskyrkomötet i Uppsala 1968.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!