Vd:n Stefan gav sig ut på korttidsmission

Läs artikeln!