”Vi har förstått att Gud kan vara med i lidandet”

NORRKÖPING. Agape-predikanten Jan Rosman efter­lyser ett generationsskifte i hela trosrörelsen. Han har varit ordförande i Norrköpings kristna råd i hela tio års tid. Och han berättar om en förändrad teologi kring synen på lidandet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Jan Rosman fanns med i den grupp av sju svenskar som gick på bibelskola i USA, 1981–1982, ihop med Ulf och Birgitta Ekman, och som där tog del av undervisningen från den världsledande trosförkunnaren Kenneth Hagin.

Vid hemkomsten till Sverige bildade paret Ekman 1983 församlingen Livets ord i Uppsala. Ett nytt och under många år kontroversiellt kapitel i svensk kristen historia började skrivas.

Jan Rosman, uppvuxen inom pingströrelsen, hamnade å sin sida i samhället Nävekvarn, mellan Nyköping och Norrköping. Där mötte han ganska snart ett gäng långhåriga rastafarimusiker och husockupanter som ville bli frälsta. Med de här 20 ungdomarna som grund bildade han 1985 trosrörelseförsamlingen Agape i Norrköping.

I dag, drygt 30 år senare, har församlingen Agape cirka 150 medlemmar, men fler betjänade. Precis som många andra trosrörelseförsamlingar driver man dessutom friskoleverksamhet från förskolan upp till årskurs nio med drygt 200 elever i sina lokaler. När Dagen är på besök en vardagsförmiddag är det full aktivitet i klassrummen såväl som i lunchmatsalen.

Ny kyrka med plats för 350 personer

Vi befinner oss i det gamla SVT-huset i Norrköping, vars 6 000 kvadratmeter församlingen köpte för sex år sedan. Jan Rosman pekar ut genom fönstret och ner i trädgården, där populäre SVT-profilen Ragnar Dahlberg brukade sända Café Norrköping. I skoldelen finns studion där tv-metrologen John Pohlman brukade rapportera vädret till svenska folket efter att ha knallat över från SMHI ett par hundra meter därifrån.

Men nu är det alltså en kyrka vi befinner oss i. För bara några veckor sedan invigde församlingen en nyrenoverad gudstjänstlokal med plats för 350 personer om alla stolar ställs ut.

Jan Rosman är numera anställd styrelseord­förande i den stiftelse som driver Agape. På kontorsväggen sitter ett stort fotografi över när han döpte rastafariungdomarna i Bråviken i Östersjön. Men han är inte längre föreståndare i församlingen, utan lämnade för ett år sedan över till den 20 år yngre David Ekerbring. Jan Rosman, 57, som också sitter i styrelsen för både trosrörelsen och dess predikantorganisation, kan i stället resa och predika mer, skriva och ta hand om skolutvecklingen.

– Hela trosrörelsen står i ett generationsskifte där yngre pastorer behöver släppas fram, och det sker nu, säger han.

Inga större besvärligheter efter Ekman

När den självklare ledaren Ulf Ekman konverterade och blev katolik så sände det chockvågor såväl genom trosrörelsen som kristenheten i övrigt. Men Jan Rosman uppger att det i Norrköping inte har varit några större besvärligheter efteråt.

– Jag tror att andra församlingar har haft det mer jobbigt, framför allt i Uppsala. Men visst har det lett till en del rädslor. Är vi alla nu på väg att bli katoliker? Vad ska hända med oss? Detta måste vi naturligtvis prata om. Vilka vi är nu, och vart vi är på väg efter Ulf Ekman.

– Jag har varit tydlig från start med att Ulf och Birgitta blir katoliker, men vi fortsätter som en trosrörelseförsamling.

Enligt Jan Rosmans gissning är det kanske totalt 10–20 familjer inom trosrörelsen som har valt att följa Ulf Ekman till den katolska läran.

De flesta frågorna om konverteringen har kommit från andra kristna. Men från den stora allmänheten i Norrköping har det varit ganska tyst. Liknande berättelser kommer från trosförelseförsamlingar i andra delar av landet.

Om Livets ord och trosrörelsen inledningsvis tog konfrontation med övrig kristenhet så har den saken förändrats rejält med tiden. Jan Rosman ångrar den egna ”stöddigheten”. Och visst har han upplevt hur andra kristna har sett honom som ”något katten släpat in”.

Men med tiden växte förtroendet, och de senaste tio åren har han varit ordförande för kyrkornas ekumeniska kristna råd i Norrköping. Förra året blev han vice ordförande i stället.

Ett bevis för förändrade ekumeniska relationer är också att församlingen inom kort ska ta emot en praktikant/blivande pastor från pingströrelsens, Evangeliska frikyrkans och Svenska alliansmissionens gemensamma pastorsutbildning, Akademi för ledarskap och teologi, ALT, som ska gå sida vid sida med Agapes föreståndare.

Bad om förlåtelse även i Norrköping

I Uppsala gick Livets ords nuvarande ledare, pastor Joakim Lundqvist, för några veckor sedan ned på knä i en gudstjänst och bad sårade tidigare medlemmar om förlåtelse. För det får han starkt stöd av Jan Rosman. I Agape i Norrköping gjorde den lokale pastorn samma sak strax efteråt.

Att Ulf Ekman har blivit katolik kanske inte den stora allmänheten bryr sig så mycket om. De skräms kanske fortfarande av det som brukar kallas framgångsteologi. Hur förhåller du dig till den teologin i dag?

Jan Rosman svarar med att begreppet framgångsteologi kom från rörelsens motståndare, medan man själva pratade om ”trosundervisning”.

– Grundläggande håller vi fast vid att Gud är aktiv i vår tid och kan välsigna oss. Vad som händer i människors liv har att göra med vad vi tror, älskar och hoppas på, säger han.

Men förutom en förändrad syn på andra kristna har det också skett en avgörande förändring teologiskt kring synen på lidande, uppger Jan Rosman. I början av trosrörelsens framväxt fick det tidigare synsättet ibland effekterna att sjukdom och smärta förnekades eller ignorerades.

– I början ville vi undvika lidandet. Nu har vi förstått att Gud kan vara med i lidandet lika väl som när någon blir helad.

Relationen till den tidigare bibelskolekamraten Ulf Ekman beskriver han som en varm vänskap som han vill bevara. Detta även om Ekman av teologiska skäl inte längre vill fira nattvard med varken Jan Rosman eller rörelsen han grundade.

Läs mer:

Vart går trosrörelsen – efter Ulf Ekman?
”Vår identitet är inte enbart trosrörelsen”
Trosrörelsens församlingar, från norr till söder