Viktigt med dialog mellan religioner

Religiösa institutioner är viktiga för att bygga upp och skydda viktiga värden i samhället. Det menar den kristdemokratiska och konservativa gruppen i EU, EPP-gruppen. Därför har dess politiker i 20 år satsat på dialog med religiösa företrädare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

I Kroatiens huvudstad Zagreb träffades i december religiösa företrädare, politiker och opinionsbildare från europeiska länder på en konferens ägnad dialog både mellan olika religioner och mellan religion och politik.

Samtidigt uppmärksammades 20-årsjubileet för den grupp bland EPP-politikerna som arbetat med denna dialog sedan 1996.

Bakgrunden till att politikerna ville få till stånd en interreligiös dialog är de skrivningar som finns i EU:s Lissabonfördrag (se faktaruta här intill).

Samarbetet mellan politiker och religiösa organisationer ses alltså som grundläggande i unionen, och det är för att kunna svara mot dagens samhälleliga utmaningar som dialogkonferenserna kom till, skriver EPP-gruppen i ett dokument om bakgrunden till konferenserna och arbetet i dialoggruppen.

I dagens europeiska samhälle är det bland annat finanskrisen och ökande sociala klyftor på grund av migration som kräver samarbete och stora insatser när det gäller dialog och samverkan, menar EPP-gruppen. Man nämner i dokumentet också särskilt religionsfrihet som en av de ”basala rättigheter” som är viktiga att försvara. ”Detta gäller både att fördöma den förföljelse som drabbat kristna i muslimska samhällen präglade av den arabiska våren, och att hjälpa de alltfler muslimer som flyr till Europa att finna sin plats i det europeiska samhället med de värden och principer som gäller här”, skriver EPP-gruppen.

I dokumentet betonar man, att gruppen inte syftar till att föra teologisk debatt. Det handlar om dagsaktuella frågor och att ”lyssna på människor från religionens område och utbyta erfarenheter”.

Arrangerar möten

EPP-gruppen, ”EPP Group Dialogue” arrangerar bland annat konferenser, gruppmöten varje månad, frukostar och seminarier.

Också den konservativa gruppen i EU-parlamentet, ECR- gruppen (som samlar ”konservativa och reformister”) ägnar sig åt frågor som rör religion. En talesperson för ECR-gruppen, Jan Krelina, skriver i ett mejl till Dagen att det särskilt är religionsfrihet som står på dagordningen. Det finns en arbetsgrupp inom ECR som särskilt ägnar sig åt religionsfrihet. Peter Van Dalen (NL) och Tomasz Poreba (PL) är två av de politiker som har varit aktiva inom området. ECR-gruppen har särskilt engagerat sig i fallet Asia Bibi, en kristen kvinna som fängslades i Pakistan år 2009, anklagad för hädelse (se Dagen 13 nov 2017).

Den tredje av de tre största partigrupperingarna i EU-parlamentet, S&D-gruppen (Progressiva förbundet av socialdemokrater), säger till Dagen att det inte finns någon särskild policy utarbetad för frågor som rör religion. Frågorna behandlas oftast under andra rubriker som till exempel radikalisering och extremism, eller mänskliga rättigheter.

Men socialdemokrater har engagerat sig starkt i arbetet mot antisemitism. Det finns en arbetsgrupp ledd av spanske Juan Fernando Lopez Aguilar som arbetar med dessa frågor. S&D-gruppen har också utnämnt en ambassadör för muslimska kommuniteter i Europa.

Fakta:

Lilla Erstagården