Domkapitlet friar Stockholmspräster

Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling anmäldes efter att de sagt att kyrkan måste vara öppen mot andra religioner. Men Stockholms domkapitel väljer att avskriva ärendet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!