Domprost avgår efter ”allvarliga problem”

Domprosten i Västerås, Helén Lundberg, har gjort sin sista arbetsdag. Orsaken är, enligt arbetsgivaren, allvarliga arbetsmiljöproblem i pastoratet. Flera chefer är sjukskrivna på grund av problematiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Hon har slutat på egen begäran, säger Jörgen Eklund, ordförande i kyrkorådet, till Dagen.

Domprostens avgång ska bero på arbetsmiljöproblem, som bland annat lett till att flera chefer i pastoratet nu är sjukskrivna.

– Det är sant. Pastoratet har nio chefer som leder det operativa arbetet och flera av dessa är för närvarande långtidssjukskrivna, säger Jörgen Eklund.

Sjukskrivningar har ökat

Under 2016 steg sjukskrivningstalen markant och arbetsmiljön försämrades, vilket enligt Eklund lett till att Helén Lundbergs förtroendekapital minskat bland de anställda.

– Jag tycker att hon har fattat ett riktigt beslut. Vi ser allvarligt på situationen och måste få ordning på arbetsmiljön och de höga sjukskrivningstalen.

Varför har kyrkorådet inte gjort något tidigare?

– Det har vi. Vi har infört ett batteri med tjugo åtgärder för att förbättra arbetsmiljön där bland annat stärkt företagshälsa ingår som en punkt.

– Men det kommer att ta lite tid innan vi ser resultat, det märks inte från den ena dagen till den andra, menar Jörgen Eklund.

"Många måste samarbeta"

Att det blivit så här förklarar han med att Svenska kyrkan i Västerås har drygt 200 anställda. En stor organisation där många måste samarbeta.

En omorganisation till följd av ett beslut i kyrkomötet 2014 som förändrade organisationen på lokal nivå i Svenska kyrkan, har blivit slitsam.

– Vi är Svenska kyrkans näst största pastorat och att leda en så pass stor organisation är inte lätt. Helén Lundberg har visat ett stort engagemang, menar Jörgen Eklund.

Missnöje efter en fest 

Uppgifter till Dagen säger att missnöjet från personalen också handlar om en fest på slottet i januari samt ett öppet hus i tjänstebostaden när domprosten fyllde 60 år.

– Pastoratet betalade för kaffe och tårta på kalaset, det ser jag inget problem med.

Samtliga anställda var inbjudna till festen på slottet och den hölls för att uppmuntra de anställda, förklarar Jörgen Eklund.

– Någon sådan fest har inte hållits på 40 år så det ser jag heller inga problem med. Och ingen alkohol serverades.

Vad händer nu?

– Jag har utsett Susann Senter som tillfällig kyrkoherde. Hon kommer att ha samma uppgifter som domprosten. Om en vecka möts kyrkorådet.

Helén Lundberg själv beskriver sin arbetssituation som tuff, och att den nya organisationen varit stor och otymplig.

Vilket är ditt ansvar för långtidssjukskrivningar och dålig arbetsmiljö?

– Är man domprost har man ett stort ansvar för detta. Men så kan det bli efter en stor omorganisation. Jag och många med mig har arbetat hårt för att få ordning på situationen, säger hon till Dagen.

 

 

 

 

Böneutrop
Kyrka och politik