Drygt 85 000 lämnade Svenska kyrkan 2016

Under 2016 valde 85 848 personer att lämna Svenska kyrkan. Och den negativa trenden ser ut att bli ännu värre i år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Utträdessiffran för 2016 är högre än den har varit under de senaste åren. Speciellt tydligt blev detta under juni och juli vilket enligt Svenska kyrkan tydligt kan kopplas till mediegranskningar av kyrkans resor i början av sommaren.
– När kyrkan på olika sätt uppmärksammas i offentligheten påminns man om sitt medlemskap och prövar det, säger Pernilla Jonsson, analyschef vid Svenska kyrkans forskningsavdelning, i ett pressmeddelande.
– Utträdena fortsatte sedan att ligga på en högre nivå än vanligt fram till och med oktober, men det går inte att på samma sätt koppla till några enskilda händelser.

Att skillnaden var stor blir ändå tydlig när oktobersiffrorna för 2016 jämförs med motsvarande månad 2015. Då valde 13 087 medlemmar att lämna kyrkan, förra året var siffran 20 374.
Första kvartalet har historiskt sett varit den period under året då minst antal personer begär utträde från Svenska kyrkan. Mellan 2004 och 2016 var snittet 6 614 personer. Men i år märks redan en tydlig skillnad. Enbart under januari, februari och mars valde 13 220 medlemmar att lämna kyrkan, mer än dubbelt så många i förhållande till snittet föregående år. 
2016 tappade Svenska kyrkan rekordmånga medlemmar. Men fortsätter den negativa utvecklingen som har inlett 2017 kommer det med andra ord att handla om nya rekordsiffror.

I november och december genomförde Svenska kyrkan en undersökning om varför människor har valt att lämna samfundet under de senaste åren. Det absolut vanligaste svaret var ”Jag tror inte på Gud. 40 procent avgav det svarsalternativet medan det näst vanligaste, ”Det kändes inte meningsfullt att vara medlem”, fick 18 procent.
Svenska kyrkan gör också en särskild undersökning om orsaker till utträden under enbart 2016. Den presenteras i höst.
Under 2016 valde samtidigt 7 553 personer att träda in i Svenska kyrkan, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren. Svenska kyrkan har enligt sin hemsida i dag 6,2 miljoner medlemmar.