Ebba Busch Thor får stöd av partikamrater trots kris inom KD

Karlstad. Trots stående ovationer för partiledaren Ebba Busch Thor var det ett krismedvetet parti som under veckoslutet samlades i Karlstad. Otydliga budskap inom partiet pekas ut som en förklaring till de låga opinionssiffrorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

KD:s kommun- och landstingspolitiska dagar i Karlstad hade knappt hunnit dra igång på fredagen förrän attentatet på Drottninggatan i Stockholm lade en sordin över samlingen. Temat var ”Tillit och trygghet”, ett budskap som sattes på prov direkt.

Fredagens planerade festkväll blev en mer återhållsam samling där underhållning ströks ur programmet och många valde att gå tillbaka till hotellet tidigt.

Allvarligt läge för partiet

Vid sidan om terrorattacken var det ett krismedvetet parti som samlades till kommundagarna. De allra flesta deltagare som Dagen talade med medgav utan omsvep att läget för partiet är allvarligt.

Partiledaren Ebba Busch Thor fick visserligen stående ovationer när hon vid 13-tiden besteg talarstolen. Inspirerad av amerikanska valrörelser vandrade hon genom publikhavet och skakade hand med flera deltagare innan hon klev upp på scenen i orangerosa kavaj och byxor.

Äldresatsning applåderades

Och applåderna var entusiastiska också under talet. Mest för satsningar på äldrevården och fler poliser, men också för markeringen mot de som menar att ett samarbete med Socialdemokraterna är en lösning: ”S är inte lösningen, de är problemet”, sa Ebba Busch Thor.

Stöd - men kritik

Men trots stödet till sin partiledare finns kritiken där. Synpunkten från delegater som Dagen talade med kan sammanfattas i att hon misslyckats med att samla partiet. Man har inte talat med en röst utan budskapet har spretat. Inte minst har det gällt flykting- och asylpolitiken, där partiets mjukare linje inte blivit tydlig.

– Om det är något väljare är känsliga för är det när man ger olika budskap, säger en deltagare under helgen.

En annan menar att det är högt i tak i partiet och att det är en förklaring till att det blir spretigt.

Framgångsrik ny mjuk linje

Men många upplever också att den nya mjukare linjen, med mer fokus på sjukvården, äldreomsorgen och familjen har varit framgångsrik. Linjen, som partiet gick över till för ett år sedan, har också inneburit mindre fokus på exempelvis försvaret.

"Ebbas frånvaro ett problem"

Det finns också synpunkter på att partiledarens frånvaro, mammaledighet i två omgångar, påverkat det politiska resultatet.

– Hon gör vad hon kan och vi hoppas det blir bättre i framtiden, var en röst bland de 800 deltagarna.

En fråga som kommer att förfölja partiledningen fram till rikstinget i höst är den motion som ett 80-tal kristdemokrater står bakom och som kräver en mjukare hållning i asyl- och flyktingpolitiken. Partiet är delat, vilket också framgår av enkäten intill.

Dämpad stämning efter dådet

De två dagarna, som inleddes i optimism och strålande Karlstadsol, avslutades i en något mer dämpad stämning, men fungerade trots det antagligen som en peppning för lokalpolitikerna.

Se också: Ebba Busch Thor efter attentatet: Dådet kommer ge stora konsekvenser framöver
 

När vikarierande partiledaren Jakob Forssmed höll avslutningstalet, utformad närmast som en appell inför 2018 års valrörelse, inledde han dock med det nyss inträffade attentatet  i Stockholm:

– Det är en ojämn kamp mot dem som inte har någon respekt ens för sina egna liv. Men vi ska bekämpa dem med alla tillgängliga medel, sa han.

– Vi ska bekämpa deras förvridna världsbild och den förödelse som följer i dess spår. Terroristerna vill hat. Och de vill att vi ska hata. Vi ska inte låta dem vinna. Vi ska övervinna det onda med det goda.

Läs fler artiklar om Ebba Busch Thor

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar