Ebba Busch Thor: Inga aborter efter vecka 21

Rutinerna måste ändras så att det inte utförs aborter i Sverige efter vecka 21.
Det säger KD-ledaren Ebba Busch Thor, som blev mycket illa berörd av det uppmärksammade fallet där en överläkare försökte rädda livet på ett sent aborterat foster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Många har reagerat på överläkare Katarina Strand Brodds berättelse, där hon beskriver hur hon försökte rädda livet på ett foster som aborterats precis efter vecka 21. Något som hon påstår inte var en engångshändelse. Från och med vecka 22 ska ett foster enligt lag betraktas som ett barn.

Inslaget som sändes i Aktuellt har lyft frågan om hur sena aborter ska hanteras, och den svåra gränsdragning som numera är ett faktum då liv kan räddas precis i skarven där en sen abort kan tillåtas.

KD-ledaren: "Mycket illa berörd"

En av dem som reagerat är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.

– Jag blev mycket illa berörd över den här berättelsen, säger KD-ledaren till Dagen.

– Läkaren kliver in i ett rum och möter ett nyfött liv som även juridiskt är att betrakta som ett barn. Jag har förståelse för att hon självklart gör allt hon kan för att rädda liv i det läget. Jag är illa berörd, och många med mig.

"Inga aborter bör rinna över i vecka 22"

Katarina Strand Brodd lyckades inte rädda livet på barnet, men har ställt kravet att inga aborter borde "rinna över i vecka 22". Och får där medhåll från KD-ledaren.

– Jag menar att vi inte behöver förändra lagstiftningen, men vi behöver se över de rutiner som finns för att säkerställa att aborter inte sker efter vecka 21, för det är vad som i praktiken hände i det här fallet. Vi måste ha en större säkerhetsmarginal. Det är så det är tänkt med lagstiftningen, säger Ebba Busch Thor.

Läs också: Läkare försökte rädda aborterade foster 
 

 

Men rutinerna är inget sompolitiker bestämmer över?

– Men det här är något som jag tycker att man som politiker måste ha en åsikt kring. Det här är ett av de svåraste etiska dilemman vi har, det handlar om två skyddsvärda individer, och det blir väldigt uppenbart i det fall som tagits upp. Vi kan inte rygga för den situationen. Det behövs en bättre säkerhetsmarginal, för vi kan inte ha en situation i Sverige där barn lämnas att dö.

Är du nöjd med det upplägg vi har i dag, där rättsliga rådet beviljar sena aborter?

– Vi har fri abort till vecka 18, därefter är det en prövning som ska ske, det är fyra veckor som det rör sig om. Det är en bra ordning. Men vi måste säkerställa att de sena aborterna sker i tid.

– Det är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om sena aborter, det finns nu även en särskild arbetsgrupp av gynekologer och neonatalläkare som arbetar med att förbättra de här rutinerna.

Finns det någon anledning för KD att se över sin politik efter det här?

– Nej, inte om de här rutinerna ändras. Vi står bakom den svenska abortlagstiftningen, men vi kommer att fortsätta jobba för att ingen ska bli oönskat gravid, vi kommer att stå för att det är kvinnans val om hon vill fullfölja en graviditet, men också att det är två skyddsvärda individer, det är ett etiskt dilemma och det finns en inneboende konflikt.

Oklart om framtiden

I höst har Kristdemokraterna riksting, där partiet ska besluta om sin framtida politik.

Om abort blir en fråga som kommer upp på något sätt vill Ebba Busch Thor inte uppge, inte heller om det finns några inlämnade motioner i ämnet, utan det kommer att offentliggöras tillsammans med övriga kongresshandlingar.

Läs fler artiklar om Ebba Busch Thor

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården