”EFK behöver få upp styrfarten igen”

ÖREBRO. Efter några turbulenta månader med ledarkris­ samlades Evangeliska frikyrkan i helgen för att söka Gud och fortsätta vägen framåt.
– Nu behöver EFK få upp styrfarten igen, säger den nyvalde styrelseordföranden Owe Anbäcken­ till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hur ser vägen ut framåt för Evangeliska frikyrkan? Den frågan ställde Cahtrine Nygren i EFK:s missionsledning och gammal orienterare, på rörelsens extra kongress på Kristi himmelsfärdsdagen. Hon nämnde nyckelord som tro, bön, kärlek, förlåtelse, omvändelse och hopp som kännetecken i terrängen för att ta sig framåt.

– Det är viktigt att vi kan orientera oss och hitta det som hjälper oss att söka Gud och fortsätta vägen framåt, anslog Cahtrine Nygren tonen för samtalen.

Efter en förtroendekris med EFK:s styrelse valde missionsdirektorn Daniel Norburg i början av mars att plötsligt och med omedelbar verkan lämna sin post. Nästan samtidigt meddelade fyra styrelseledamöter, inklusive ordförande, att de också av olika skäl avgick.

Jobbigt och smärtsamt

Omkring 260 personer från ett 100-tal församlingar möttes nu i Örebro för att diskutera vad som hänt, och samtala om hur församlingsrörelsens framtida ledning ska se ut. Många uttryckte att det varit en jobbig och smärtsam tid.

Under extra kongressen framförde styrelsens vice ordförande Inger Lundin ett tack till Daniel Norburg, som inte var närvarande, och till de avgående styrelseledamöterna för deras insatser. Det avslöjades samtidigt att styrelsen inte hade tänkt att nominera Norburg för ytterligare en period, och att detta fanns med när han bestämde sig för att avgå.

Behov av försoning

Det sades vidare att kritiken mot Norburgs ledarskap inte kom från församlingarna utan ifrån ”organisationen” EFK.

Andra talare framförde ett tack för styrelsens insats under den svåra perioden, och behovet av försoning lyftes fram.

Owe Anbäcken valdes vid kongressen till ny styrelseordförande, och har lovat ett år på posten. Han är engagerad inom Ryttargårdskyrkan i Linköping. En av hans viktigaste uppgifter blir nu att ta fram förslag till en ny missionsdirektor, som ska väljas 2018. Dagen ställde några frågor till honom:

Hur ser du på den turbulens som varit kring missionsdirektorn och avgångar i styrelsen?

– Jag väljer att inte kommentera det som varit. Men det är klart vi ska lära och jobba framåt. Vi behöver bli duktigare på att kommunicera och se varandra. Det viktiga nu är att få upp styrfarten igen. Styrelsen fick ägna för mycket tid åt detta, och nu behöver vi ägna oss åt de riktiga frågorna framåt.

Har EFK som rörelse påverkats av det som hänt?

– Både ja och nej. Församlingarnas arbete har nästan inte påverkat alls, och missionsarbetet har fortsatt. Det är den centrala organisationen som har blivit påverkad framför allt, och nu behöver få känna ny energi och komma loss i sitt arbete.

Vilka är de stora utmaningarna nu?

– Att fortsätta arbeta för församlingsgrundande i Sverige är en nyckelfråga framåt. Vi behöver vara profetiska och se vad som händer i Guds rike, och hur vi ska fungera på ett effektivt sätt ur ett Gudsrikesperspektiv.

Som nya i EFK:s styrelse invaldes också: Stefan Rosth, Falun, och David Axelsson, Huskvarna samt Helen Richard, Göteborg.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Evangeliska frikyrkan

EFK är en församlings- och missionsrörelse med cirka 300 kristna församlingar som medlemmar.

Totalt omfattar rörelsen 34 000 medlemmar.

Visionen är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.