EFK organiserar om i ledningen

Evangeliska frikyrkan omorganiserar och avlastar missionsdirektor Daniel Norburg. Han ska få mer tid att kunna odla kontakter med rörelsens församlingar samt utveckla nätverk och så kallade ”hubbar”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

EFK:s stabschef Bernth-Åke Ottosson tar över ansvaret för missionsledningens dagliga arbete och avlastar på så sätt Norburg när det gäller ledningsarbete och administration.

Bernth-Åke Ottosson är mångårig medarbetare vid EFK:s huvudkontor i Örebro och har tidigare varit biträdande missionsdirektor.

”Tar tillvara styrkor”

– På det här sättet får Daniel Norburg arbeta med sina absoluta styrkor och får en drägligare arbetssituation. Det är också en anpassning till hur det faktiskt fungerar redan i dag, säger Henrik Melkstam, ordförande i EFK:s styrelse.

Personalen i Örebro informerades om förändringen i organisationen för ett par veckor sedan.

Efter två år med den tidigare organisationen har styrelsen gjort en översyn av arbetet, där man lyssnat in personalen och tagit hjälp av en extern konsult för att kunna arbeta så effektivt som möjligt, uppger Henrik Melkstam.

Daniel Norburg ansvarar fortsättningsvis också för ekumeniska kontakter och är tf programledare för EFK:s utbildningsprogram.

En del av det ”omtag” som EFK gick in i för ett par år sedan är att decentralisera delar av verksamheten bort från huvudkontoret i Örebro genom nätverk och genom att låta lokala församlingar bli nationella resurscentrum, så kallade ”hubbar”. Daniel Norburg ska nu få mer tid att leda utvecklingen av det arbetet ut mot församlingarna.

Hubb i Huskvarna och Linköping

I dag är exempelvis EFK-församlingen i Huskvarna en hubb kring socialt företagande och friskvård. Ryttargårdskyrkan i Linköping fungerar som hubb kring sändande i internationella missionen.

– Vi vill ha i gång ännu fler hubbar och fullfölja det vi lade fast i ”Omtaget”. Det är en av Daniels absoluta styrkor att jobba med församlingarna, säger Henrik Melkstam.

Daniel Norburg har varit arbetsbefriad under ett par månader runt jul av familjeskäl, men är nu i gång i sin roll som missionsdirektor sedan februari månads början.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar