EFK:s ”svarta fredag” när Daniel Norburg avgick bearbetas i samtal

Begreppet ”black friday” fick en ny betydelse inom Evangeliska frikyrkan när samfundsledaren Daniel Norburg oväntat och plötsligt avgick, och fyra styrelseledamöter följde efter. Nu är EFK:s ledning ute på turné för att svara på frågor i församlingarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen var med hos EFK-församlingen New Life i Alvik, Stockholm, på tisdagskvällen. Det var tillförordnade missionsdirektorn Bernth-Åke Ottosson som beskrev fredagen den 3 mars då Daniel Norburg plötsligt avgick som en ”svart fredag” för rörelsen.

EFK:s styrelse och missionsledning reser nu runt till åtta regionala samlingar från norr till söder. De startade i Göteborg i början av veckan. Hos New Life i Stockholm var det ett 30-tal personer från tiotalet församlingar som hade mött upp.

"Sorg och misslyckande"

Inger Lundin, vice ordförande i EFK:s styrelse, beskrev det som har inträffat med ord som ”sorg” och ”misslyckande”.

– Det vore att ljuga att säga att det här har varit lätt. Det har varit jätteansträngande för Daniel, de som har lämnat styrelsen och för oss som är kvar, uppgav hon.

Det som inträffade har beskrivits som en förtroendekris mellan tidigare missionsdirektorn Daniel Norburg och styrelsen efter att det – enligt styrelsen – hade framförts ”omfattande kritik” mot Norburgs ledarskap.


Detta har hänt: Ledningskrisen inom EFK
 

Vill veta vad som egentigen hände

Flera på samlingen hos New Life ville veta mer detaljer om vad kritiken egentligen handlade om. Representanterna för styrelsen och missionsledningen på plats förklarade att de ville vara så transparenta som möjligt och svara på frågor, men att de också som arbetsgivare har ett ansvar att värna den enskildes integritet.

– Men jag vill betona att det här inte handlar om EFK:s inriktning eller karismatik eller hur vi ser på andlighet. Den saken ligger fast, sa Inger Lundin.

"Oerhört svårt med kommunikation"

Vad har EFK:s ledning då lärt sig av det inträffade?, undrade några av de närvarande.

Styrelserepresentanterna svarade ”att det är oerhört svårt med kommunikation”. Bernth-Åke Ottosson förklarade att de kanske inte hade värderat valören i ordet ”omfattande” på samma sätt i dag.

Många faktorer ledde fram till krisen

Att många var nya i styrelsen var en annan faktor att fundera över, och kanske skulle man ha tagit mer tid på sig ibland när det blev bråttom i processen. Vidare konstaterades att Evangeliska frikyrkan är en stor och ”komplex” rörelse.

Andra undrade om olika inblandade erbjudits samtalsstöd efteråt, vilket ledningens representanter svarade ja på.

Dags för nomineringar

Under Kristi himmelsfärdshelgen håller EFK extra kongress i Örebro för att välja ny styrelseordförande efter avgångne Henrik Melkstam. Vidare ska extrakongressen komplettera med ytterligare nya styrelseledamöter.

Fram till den 25 september i höst är det möjligt för de drygt 300 EFK-församlingarna att nominera ny missionsdirektor, meddelades det. Det valet sker ett år senare, vid kongressen 2018.

Nytt ledarskap

Redan hos New Life i Alvik började samtalet om vad det är för typ av framtida ledarskap Evangeliska frikyrkan behöver. Ska det vara en eller flera missionsdirektorer? Och är det viktigast att vara stark i den mediala offentligheten, eller att mer kunna leda församlingsrörelsen inåt?

En av mötesbesökarna som kommit till New Life gav uttryck för att hon blivit ”jättearg” när beskedet om Daniel Norburgs avgång kom. Nu efterfrågade flera att Evangeliska frikyrkan framåt också behöver samlas till bön för att hamna rätt i ledarfrågan.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Åtta regionala samlingar

24 april: Saronkyrkan, Göteborg

25 april: New Life i Alvik, Stockholm

28 april: Elimkyrkan, Örnsköldsvik

29 april: Elimkyrkan, Gammelstad

2 maj: Immanuels­kyrkan, Örebro

2 maj: Östermalms- kyrkan, Kristianstad

3 maj: Korskyrkan, Jönköping

4 maj: Korskyrkan, Norrköping

Lilla Erstagården