Ekho bokar nytt möte med Ungdomsstyrelsen

Nu har Ekho bokat ett möte med Ungdomsstyrelsen. Det efter att nya uppgifter framkommit om att kårledaren i Malmö Patrik Olterman sagt att han inte varit en del av Ekhos projekt mot Frälsningsarmén. Tvärt emot vad Ekho själva angivit.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Ekho har hört av sig till oss på Ungdomsstyrelsen och berättat att det har blivit förändringar i projektet som bland annat rör Patrik Olterman. Men innan vi har träffat dem kan vi inte säga exakt vad de vill förändra, säger Helena Lundgren, handläggare på Ungdomsstyrelsen.

Ni har tidigare sagt att en av de viktigaste punkterna till att ni beviljade projektet är att Ekho har bra kontakter in i Frälsningsarmén, är det fortfarande så?

– Ja, det är en av de stora framgångsfaktorerna i projektet. Jag har väldigt svårt att se att man skulle kunna genomföra ett sådant här projekt om man inte har bra kontakter in i Frälsningsarmén.

Den enda kontakten Ekho nämner vid namn är Patrik Olterman, kårchef i Malmö och en av grundarna till Ekho Skåne. Han säger till Dagen att han inte varit en del av projektet, inte ens från start, hur reagerar ni på det?

– Vi känner inte Patrik, och vet inte vad som ligger bakom om det har blivit en förändring där. Det är inte ovanligt att inte alla i organisationen förstår att de är med i ett projekt som får bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Men om Partik Olterman säger att han aldrig varit med i projektet, kan det förändra huruvida projektet är bidragsgrundande eller inte?

– Det beror på om Ekho har andra, lika bra kontakter. Det vet inte vi. Men vi vill lyssna till vad det är som Ekho vill förändra i projektet. Sedan tänker vi ta ett beslut efter det. Om vi anser att de inte kan genomföra projektet, kommer de att bli helt eller delvis återbetalningsskyldiga. Men det är inte ovanligt att organisationer behöver göra förändringar i projekt under tiden projektet pågår. Men visst, det väcker frågor, helt klart. Men vi vill lyssna till Ekhos förklaring, och ta ställning efter det.