Ellinor Grimmarks fall upp i domstolen igen

Fas två i striden mellan Ellinor Grimmark och Region­ Jönköpings län har inletts. Frågan som arbetsdomstolen ska bedöma är om det var rätt att neka den abortvägrande barnmorskan arbete.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Första instans, Jönköpings tingsrätt, dömde i november 2015 till Region Jönköpings läns fördel. Domen överklagades först till hovrätten, men där blev det inte prövningstillstånd och målet skickades i stället till Arbetsdomstolen.

Där blev det ett ja – och på tisdagsmorgonen inleddes huvudförhandlingen i sessionssal A.

De 20-talet åhörarna, inklusive press, som hade tagit sig till domstolsbyggnaden i centrala Stockholm fick inledningsvis höra Ellinor Grimmarks juridiska ombud Jörgen Olsson nämna Europakonventionen.

Åsikt- och yttrandefrihet

Mycket av det som sades under förmiddagen var bekant från tingsrättsförhandlingen i Jönköping. En skillnad var ändå betoningen på just Europakonventionen – samt den åsikts- och yttrandefrihet som lagen garanterar.

– Det är något vi har lagt till, förklarat Ellinor Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström för Dagen.

– I tingsrätten handlade det enbart om samvets- och religionsfrihet.

En annan skillnad mot tingsrättsförhandlingen var att Ellinor Grimmarks sida hade förstärkts med advokat Percy Bratt. Han var försvarare för Åke Green i samband med den uppmärksammade rättegången om en omstridd predikan för drygt tio år sedan.

Inte några nya förhör

På tisdagen argumenterade Percy Bratt bland annat för att artikel 9 i Europakonventionen, som handlar om tanke-, samvets samt religionsfrihet, inte kan inskränkas i Grimmark-fallet.

Erik Danhard, som företräder Region Jönköpings län, påpekar för Dagen att tingsrättens dom även gäller i Arbetsdomstolen.

Påverkas förhandlingen i veckan av att Ellinor Grimmarks sida nu åberopar åsikts- och yttrandefrihet?

– Inte alls. Vi menar att målet inte handlar om det, säger Erik Danhard.

Huvudförhandlingen pågår till och med på torsdag. Några nya förhör kommer inte att hållas, däremot ska de inspelade förhören från tingsrätten spelas upp. Inte heller Ellinor Grimmark, som fanns på plats i Arbetsdomstolen, kommer att höras igen.

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Artikel 9 i Europakonventionen

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentlig­t eller­ enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna­ i lag och som i ett demokratiskt­ samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Lilla Erstagården