Engagemanget i Sveriges kyrkor fortsätter

För ett år sedan behövdes akut hjälp. Nu handlar det mer om långsiktiga insatser.– Engagemanget ute i församlingarna pågår oförtrutet, men det ser annorlunda ut, säger Maria Södling, migrationsansvarig för Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!