Engelsk biskop vill göra Gud könlös

En engelsk biskop vill att kyrkan slutar referera till Gud som en man. "I stället för att säga hon eller han, borde vi helt enkelt bara använda ordet Gud", säger Rachel Treweek.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!