Enkät: Hur ser situationen ut just nu för er organisation när det gäller flyktingarbetet?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fråga: Hur ser situationen ut just nu för er organisation när det gäller flyktingarbetet?

Maria Södling, migrationsansvarig för Svenska kyrkan.

– Engagemanget pågår oförtrutet ute i våra församlingar. En utmaning för församlingarna är hur man behåller sina volontärer. Nu krävs långsiktiga insatser för att intergrationen skall fungera.

Anna Snell, Volontärbyrån

– Under hösten 2015 var det otroligt många som engagerade sig. Nu har siffrorna gått ned. Folk vet kanske inte att det fortfarande behövs många volontärer.

– Media skriver inte längre på samma sätt – vi försöker nå ut till volontärer på olika sätt.

Elina Blomberg, Projektledare Stockholm, Kompis Sverige

– Vi hade ett toppår 2015, vi hade svårt att ta emot det stora inflödet då. Nu är det en minskning jämfört med 2015, men inte en minskning totalt sett.

– Men vi efterlyser fler kompisar nu. Vi behöver särskilt unga män mellan 18 och 35 år. Vi matchar människor med varandra först när en flykting fått uppehållstillstånd, vilket gör att alla de som kommit hit först nu är aktuella i vårt program.

– Vi betonar att vi är en frivilligorganisation, inte en hjälporganisation. Vi tror på jämlika möten. Vi matchar till kompisskap. Hittills har vi gjort 2 820 matchningar och hoppas att det kommer att bli många fler!

Markus Sand, rådgivare i flykting-och integrationsfrågor.

– Många håller ut och arbetar på, även om en och annan slutat. Fortfarande talar många engagerade om arbetet med glädje och uttrycker att det ger så mycket.

– Det akuta mottagandet var nog inte så många församlingar engagerade i. Men många har jobbat med språkcafé, svenskundervisning och liknande. Många församlingar berättar också att de ser en större mångfald på sina gudstjänster. Jag uppmuntrar församlingar att ut och arbetar på, även om en och annan slutat. Fortfarande talar många engagerade om arbetet med glädje och uttrycker att det ger så mycket.

Solveig Westerbom, verksamhetsansvarig för asyl och etablering, Bilda.

– Det händer jättemycket i studieförbunden, men det är en tuff situation. Det är färre asylsökande, boenden läggs ned. Men folkbildningen får även 2017 medel för att arbeta med asylsökande, och sedan studieförbunden fick möjligheten att arbeta med detta i studiecirklar når vi i princip alla kommuner i landet.

– Jag är väldigt imponerad av det som sker i det civila samhället. Det var en otrolig insats hösten 2015, och det engagemanget går inte att uppehålla. Men det finns fortsatt ett jätteengagemang som behöver synliggöras! I dag pratar man alldeles för mycket om oro. Vi behöver förmedla hopp idag.

George Joseph, ansvarig för migration, asyl och människohandelsfrågor Caritas Sverige.

– Det är väldigt många som är intresserade av de här frågorna. Men det är inte samma entusiasm som för ett år sedan. Entusiasmen avtog något bland annat efter attentatet i Berlin.

–  Men många kommer till oss och vill involvera sig, ofta efter att ha mött enskilda flyktingöden. Vi försöker få fler att delta i integrationsarbete och långsiktigt arbete. Det handlar om kontakter och utbyten mellan personer och mellan familjer.

– I dag behöver vi fler volontärer. Till exempel till Mötesplats Caritas, där vi bland annat har ett språkcafé. Kanske fler skulle kunna ägna ett par timmar i veckan åt detta?