Enkelt och avskalat när LP drar igång sina sommarkonferenser

Enkelt, avskalat och inte alltför fromt – men med starka och livsavgörande upplevelser.I morgon drar LP-verksamhetens sommarkonferens igång.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

LP-verksamheten bedriver beroendevård på kristen grund och sommarkonferenserna har blivit en uppskattad tradition. Både konferensen på Gullbrannagården, som inleds nu på onsdag, och konferensen i Arjepolog, som drar igång den 16 augusti.

– Sammanlagt räknar vi med att samla minst 700 personer. De flesta har ett tufft liv bakom sig med missbruk, kriminalitet och kaos. En del är med för första gången och varje år kommer ett antal människor till tro och låter sig döpas, berättar Börje Dahlkvist, biträdande verksamhetsansvarig på LP-riks.

Utbudet av kristna sommarkonferenser är stort, men behovet av en särskild mötesplats för alla de människor som LP-verksamheten har kontakt med är också stort.

– Tanken är att vi möts för att dela glädjen och lyssna på varandras livsberättelser. Vi bygger relationer och nätverk. Och det är väldigt uppskattat med alla möten, med undervisningen och musiken, säger Börje Dahlqvist.

Vad är det som gör LP-verksamhetens sommarkonferenser unika?

– Det är väldigt avskalat och enkelt, rakt på sak och äkta. Inte precis fromt om man säger så. Det kan hända nästan precis vad som helst, säger Börje och skrattar.

”Öppet och generöst”

Atmosfären präglas av öppenhet och generositet, förklarar han.

– Folk får vara som de är, och det känner de. Så var det ju också när Jesus gick här på jorden, det var inte de färdiga och tillrättalagda människorna som drogs till honom. Vi har ett uttryck som vi brukar använda: Bygge pågår – ursäkta röran!

Parallellt med sommarkonferenserna har man särskilda program för barn och ungdomar. Och temat även för de vuxna är ”Jesus älskar alla barnen”. LP har beslutat att 2016 på ett speciellt sätt ska vara barnens år och på lördag har man ”Barnens dag” på Gullbranna med olika aktiviteter.

– Vi vill hitta barn och unga i riskzonen för eget missbruk men också göra skillnad för barn som lever i familjer med missbruk och annat krångel, säger Börje.

LP-verksamheten

LP-verksamheten har öppen verksamhet på cirka 75 platser runt om i landet. Man har också ett tiotal stöd- och motivationsboenden, två behandlingshem samt ett nystartat HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. LP-verksamheten har breddats till att i dag inte bara fokusera på beroendeproblematik utan även uppmuntra och stödja i flera former av utanförskap.