Equmenia överens med Scouterna om nytt samverkansavtal

Efter flera månaders diskussioner har Equmenia och Scouterna skrivit under ett nytt samverkansavtal. – Det här är mycket bättre och juridiskt hållbart, säger Equmenias Joakim Lundqvist till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den gångna helgen genomfördes Equmenias riksstämma. Och samtidigt som de 159 ombuden var samlade i Tibro passade den avgående ordföranden Joakim Lundqvist på att skriva under samverkansavtalet.

– Avtalet blev färdigt inför helgen, men vi ville först höra om det fanns några starka invändningar mot detaljerna innan jag skrev på. Men när ombudet inte sa något negativt satte jag med glädje min kråka på pappret, säger Joakim Lundqvist, som därmed kunde avsluta en flera månader lång process innan han lämnade över ordförandeklubban till Ludvig Essebro.

Förslag på tredubblad avgift

– Med tanke på att jag har varit med i hela processen kändes det också bra att jag fick slutföra den, säger han till Dagen.

Det var i våras som Scouterna meddelade att Equmenias medlemsavgift till Scouterna skulle tredubblas från och med 2017. Equmenia protesterade och menade att de borde få behålla sin "medlemsrabatt" eftersom de hade en egen stödstruktur för sina lokalföreningar och scoutkårer.

Hopp och förtvivlan

Därefter har diskussionerna mellan organisationerna pågått. Och nu råder frid igen.

– Vi har varit sex personer som har träffats vid otaliga tillfällen. Ibland har jag gått därifrån och känt förtvivlan, ibland har jag känt stort hopp. Men vi var tvungna att gå på djupet för att verkligen lära känna varandra.

På vilket sätt tror du att Scouterna har lärt känna Equmenia bättre?

– De har fått en större förståelse för att vi måste lägga på en plusmeny, "equmeniafiera" allt det goda som Scouterna erbjuder för att det ska passa våra sammanhang. Samtidigt vet vi i dag bättre hur Scouterna tänker kring samverkansorganisationer.

Vad är skillnaden på det gamla och nya samverkansavtalet?

– Det gamla avtalet gällde tillsvidare och innehöll flera diffusa uppsägningsklausuler. Det nya är ett tidsbundet avtal på åtta år där vi ställer oss bakom varandras stadgar. Det tvingar oss att verkligen lära känna varandra.

– Avtalet innehåller inte några exakta summor utan talar om procentsatser. Vår avgift kommer att öka successivt, men aldrig överstiga 65 procent av den medlemsavgift som fastställs på Scouternas Demokratijamboree.

Statsministeromröstning