Equmeniakyrkan dubblar flyktingstödet

Equmeniakyrkan fördubblar stödet till flyktingarbete. De 1,6 miljoner kronor samfundet fick av regeringen blir 3,2 miljoner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi märker att det finns ett stort intresse i våra församlingar att göra något för flyktingar i vårt land, säger kyrkoledare Lasse Svensson till Dagen.

I helgen som gick beslutade kyrkostyrelsen att skjuta till ytterligare 1,6 miljoner kronor till de 1,6 miljoner som Equmeniakyrkan redan fått från staten.

– Pengarna kommer från ett överskott av den kyrkoavgift som medlemmar i våra församlingar gett oss förtroendet att göra något bra av.

– Därför känns det naturligt att stödja det engagemang som finns för utsatta människor på flykt undan krig och terror.

För engagemanget är stort i Equmeniakyrkans församlingar. Ett bevis är att nära 100 församlingar ansökt om pengar till flyktingarbete ur denna pott.

– Vi jobbar nu för att gå igenom alla ansökningar. Då konstaterar vi att det finns en stor bredd och många bra idéer, allt från språkkaféer för nyanlända till olika integrationsprojekt.

Hamnar på 3,2 miljoner

Totalt handlar det om 3,2 miljoner kronor som Equmeniakyrkans församlingar ska få ta del av för att på olika sätt ge stöd till flyktingar. Personellt blir det också förstärkningar.

– Vi håller på att tillsätta fyra projekttjänster som regionala flyktingsamordnare. Dessa personer blir viktiga länkar mellan församlingar, kommuner och Migrationsverket.

Också i landets pingstförsamlingar finns ett starkt engagemang i frågan. En enkät ger en fingervisning om hur det ser ut.

Den gick ut till samtliga pingstförsamlingar i landet. Av de 120 som svarat anger 70 procent att de har något sorts arbete för flyktingar eller invandrare.

– Det tycker vi är en tydlig indikation på att våra församlingar är mycket engagerade, säger Kerstin Eriksson, ansvarig för Pingst socialt.

Pingst ffs har fått 1,3 miljoner från staten för att klara av de behov som finns. Och det kan mycket väl bli så att också Pingst skjuter till egna medel.

– Än finns inget sådant beslut men det är inte otänkbart att det kan bli så, säger Kerstin Eriksson.

– Det beror på hur många församlingar som ansöker om pengar. Men hittills har vi fått in ansökningar som gott och väl täcker de pengar vi har till ändamålet.

Beredda att ge mer

I Evangeliska frikyrkan pågår också ett intensivt arbete. Under hösten anställdes bland annat en flyktingsamordnare men utgångspunkten är en annan i EFK.

– Vi har inte gått ut till våra församlingar och frågat vad de vill göra. Vi vet att intresset är stort och att mycket redan görs på många orter, säger missionsdirektor Daniel Norburg.

– Vi är beredda att ge resurser till församlingar som har ett strategiskt arbete som kan komma fler till del.

EFK har fått cirka 700 000 kronor till flyktingarbete och pengarna kommer att gå åt.

– Det känns som en välsignelse och ett förtroende att staten frågar samfunden om hjälp. Det förtroendet tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad för människor som flyr.