Equmeniakyrkan: Stoppa utvisningar till Afghanistan

Equmeniakyrkan vill stoppa utvisningarna till Afghanistan. Och kyrkan uppmanar ledarna i både Palestina och Israel att respektera internationell rätt. Det beslutades under årets kyrkokonferens i Vårgårda.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Många inom Equmeniakyrkan är pacifister, men det hindrade inte att man gjorde den gamla exercisplatsen Tånga hed i Vårgårda till sin under kyrkokonferensen. I den sporthall som nu finns på området samlades varje dag tusentals människor till gudstjänst och förhandlingar från onsdag kväll till söndag morgon. Det var första gången som kyrkokonferensen hölls i Vårgårda, som är en trakt där Equmeniakyrkan är stark.

— Arrangemanget i sin helhet var en höjdpunkt, det var väldigt väl genomfört med många frivilliga, säger Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare.

Detta år var första gången då besluten fattades med hjälp av en konsensusmetod. Tanken är att fler ska känna sig delaktiga i besluten, då en majoritet inte ska kunna köra över en minoritet i omröstningarna.

Mycket handlar om samtal och en vilja att förstå sin åsiktsmotståndare. I hallen fanns ett åsiktstorg med olika stationer där ombuden kunde diskutera frågor med varandra inför besluten. Även i en så infekterad fråga som situationen i Israel och Palestina var samtalet respektfullt. Samtidigt var ljudnivån i hallen så hög att det var svårt att följa alla inlägg även om man stod tätt intill debattörerna.

När det sedan skulle fattas beslut var det tydligt att alla 650 ombud inte var helt införstådda med de olika momenten i processen. Någon fråga gick också till majoritetsbeslut när man inte kunde nå konsensus. De ledamöter som Dagen talade med var dock positiva, de tyckte att metoden skapade en bättre stämning där människor blev mer inriktad på förståelse och enhet.

— Mitt intryck är att även de som var väldigt kritiska innan nu sa att det faktiskt funkade. Sedan finns det sådant vi kan utveckla, säger Sofia Camnerin.

Det längsta samtalet handlade just om Israel och Palestina. Efter en lång debatt kunde man till slut anta ett uttalande där Equmeniakyrkan bland annat uppmanade ledarna i både Israel och Palestina att respektera de mänskliga rättigheterna och man uttryckte stöd för palestiniernas och israelernas lika rätt till vatten, mark och odlingar.

Kyrkokonferensen antog också ett uttalande om unga flyktingar. Där uppmanas regeringen. Migrationsdomstolen och Migrationsverket att ta deras oro och psykiska hälsa på allvar och att på grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

— Det är många församlingar och medarbetare som legat på i denna fråga, säger Sofia Camnerin.

De flesta ombuden under konferensen var etniska svenskar, men det kom signaler om att det i framtiden kan bli en större bredd. Många församlingar håller på att bli mångkulturella. Det visade sig inte minst under ett seminarium om mötet med islam och muslimer. Linda Alexandersson, pastor i Arvika, berättade om hur församlingen där fått undervisa och döpa många konvertiter.

— Vi jobbar mycket med att inlemma dem som döpt sig i verksamheten, att de får uppgifter i församlingen, att de får vara med och bidra, sa hon.

Leif Carlsson, som är universitetslektor vid Högskolan i Jönköping, menade att kristna bör veta vad de tror på när de möter muslimer.

— Det är viktigt att erkänna som det förenar, men även att peka på det som skiljer, sa han.