Equmeniakyrkans medlemmar toppar statistik

En tredjedel av Equmeniayrkans medlemmar ger sin kyrkoavgift till sin egen kyrka. Det är fler än de andra frikyrkosamfundens medlemmar betalar till sina kyrkor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Equmeniakyrkan har cirka 65 000 medlemmar. Av dessa betalar 17 600 kyrkoavgift till det egna samfundet, vilket är 27 procent av medlemmarna, och betydligt mer än i andra frikyrkor.

Bara 9 procent inom pingst
I Pingströrelsen ser det lite annorlunda ut. Där ger 7 300 av totalt 80 000 medlemmar (9 procent) sin kyrkoavgift till Pingst ffs, skriver tidningen Sändaren som studerat den senaste statistiken.

Evangeliska frikyrkan ligger också på en lägre nivå. Av ungefär 35 000 medlemmar betalar 4 100 personer kyrkoavgift till EFK:s riksverksamhet, alltså 11,7 procent av medlemmarna.

I Svenska kyrkan och Katolska kyrkan är det fler som ger sin kyrkoavgift till respektive samfund. Men där är kyrkoavgiften kopplad till medlemskapet.

– Vi ser kyrkoavgiften som möjlighet till ett regelbundet offrande både till den egna församlingen och till gemensamma satsningar, säger George Olvik, kommunikationschef i Equmeniakyrkan till tidningen.

Ett exempel är kyrkans församlingsgrundande verksamhet där man satt upp ett mål att grunda 50 nya församlingsgemenskaper fram till år 2025.

Lilla Erstagården