Equmeniascouterna ratar Scouternas förslag

Säger nej till samtliga tre alternativ – men vill fortsätta vara del av scoutrörelsen internationellt och av Scouterna i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I helgen var Equmeniascouterna samlade till beredningskonferens i Jönköping. Syftet var att diskutera Equmeniascouts samverkan med Scouterna.

Scouterna hade lämnat tre alternativ som konferensen diskuterade – och det blev tummen ned för samtliga – även förslaget som hade inneburit att Equmeniascouterna skulle lämna scoutrörelsen.

– Vi vill verkligen vara med i Scouterna, säger Equmenias ordförande Joakim Lundqvist till Dagen.

– Däremot har vi inte behov av allt det bra som Scouterna gör.

Beredningskonferensen fattade därför beslut om elva "att-satser" som medskick till styrelsen i den fortsatta diskussionen med Scouterna.

Bland annat att samverkansavtalet mellan Equmenia och Scouterna ska omförhandlas samt att Equmeniascouternas nya anslutning till Scouterna kan utgöras av två separata avtal: ett anslutningsavtal för medlemskap i världsscoutrörelsen, och ett samverkansavtal som reglerar vad Equmenia och Scouterna faktiskt vill samverka kring.

– Vi vill inte göra om det gamla avtalet. Vi behöver ett nytt och bättre, klargör Joakim Lundqvist som också förklarar att Scouterna vet hur Equmeniascouterna resonerar efter helgens konferens.

– Sju personer från Scouternas styrelse samt deras generalsekreterare fanns på plats i Jönköping. Det kändes jättebra.

Med tanke på att framtiden för scouterna är en känslig fråga hade Equmenia anlitat ett själavårdsteam som fanns på plats under konferensen. Joakim Lundqvist vet inte om de hade några själavårdande samtal, men han säger att idén var bra.

– Om vi hade fattat beslut om att lämna Scouterna hade det nog inneburit att vissa hade behövt bearbeta sin identitet som scout. Nu blev det inte så, men vi fick prata om en massa andra viktiga saker som vi aldrig pratar om annars. Vad innebär det till exempel att vara Equmeniascout?

Ett slutgiltigt besked om framtiden för Equmeniascouterna fattas i samband med Equmenias riksstämma och Scouternas Demokratijamboree (stämma) i november.

– Jag hoppas att vi kan ha ett första möte med Scouterna under maj månad, säger Joakim Lundqvist.