EU-studie visar att sextrakasserier är vanligast i Sverige

Sverige hamnar i topp när det gäller sexuella trakasserier mot kvinnor. Detta enligt en färsk studie i EU.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Varannan kvinna, 55 procent, i EU-länderna har varit utsatt för sexuella trakasserier åtminstone en gång sedan 15 års ålder. Och en av fem, 21 procent, under de tolv närmaste månaderna innan studien genomfördes.

Det visar den undersökning som utförts av EU:s rättighetsbyrå FRA och som presenterades i Bryssel härom veckan. Statstiken som kommer fram är dyster läsning utifrån ett svenskt perspektiv.

Åtta av tio kvinnor

Sammantaget är Sverige överst på listan när det gäller sexuella trakasserier.

81 procent av de svenska kvinnor som deltog uppger att de har blivit sexuellt trakasserade någon gång sedan de fyllde 15 år. Vilket motsvarar nästan åtta av tio.

Obehaglig fysisk beröring

Och 61 procent svarar att de fått utstå obehaglig fysisk beröring, till exempel kramar eller pussar.

Båda siffrorna är högst av samtliga länder i EU-gemenskapen.

När det gäller sexuella trakasserier under de tolv senaste månaderna hamnar Sverige på andra plats efter Danmark. 32 procent av de svenska kvinnorna säger sig ha upplevt det.

Största studien hittills

Skillnaderna mellan olika länder är ganska stor. I Portugal har 8 procent, knappt en av tio kvinnor, upplevt ovälkommen fysisk beröring, mot ungefär sex av tio, 61 procent, svenska kvinnor.

Totalt har 42 000 kvinnor, cirka 1 500 i varje land i åldern 18-74 år, i EU:s 28 medlemsländer intervjuats om sina upplevelser av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det lär vara den största studie som hittills har gjorts om kvinnovåld.

Studiens titel är ”Violence against women: an EU-wide survey.”