Europadomstolen: Belgien har rätt att förbjuda heltäckande slöja

Att förbjuda heltäckande slöja på allmän plats är inte en kränkning av religions- eller åsiktsfriheten. Det konstaterar Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter om ett fall i Belgien, rapporterar Sveriges Radio.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

2011 infördes en lag i Belgien som gör det förbjudet att bära kläder som helt eller delvis täcker ansiktet på allmänplats. Lagen överklagades av tre kvinnor som ansåg den diskriminerande, eftersom de täckte sig av egen fri vilja.

Nu har deras överklagan prövats av Europiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sveriges radio rapporterar att domstolen konstaterar att det belgiska förbudet varken kränker åsikts- eller religionsfrihet.

Riskerar böter eller fängelse för att täcka sig

Väljer du ändå att täcka ansiktet på offentlig plats i Belgien riskerar du böter eller fängelse i max sju dagar, skriver Sveriges Radio med hänvisning till nyhetsbyrån AFP.

Får förbjuda slöja även i Frankrike

Ett liknande fall från Frankrike, prövades av domstolen tidigare i år. Då gällde det arbetsgivarens möjlighet att förbjuda slöja på arbetsplatsen. Även då kom domstolen fram till att förbudet inte kränker religionsfriheten eller de mänskliga rättigheterna.