Europadomstolen stoppar utvisning av konvertit

Europadomstolen har förbjudit den svenska regeringen att utvisa en afghansk medborgare som har ansökt om asyl i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Klaganden har under sin vistelse i Sverige konverterat från islam till kristendomen. Verkställandet av utvisningen skulle därmed innebära en kränkning av artikel 2 och 3 i Europakonventionen, då han vid ett återvändande till Afghanistan skulle riskera dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian human rights lawyers i ett pressmeddelande.

Enligt Rebecca Ahlstrand, jurist vid Scandinavian human rights lawyers visar den afghanska mannen "alla tecken på att ha en genuin kristen övertygelse".

– Han har uttömt alla inhemska rättsmedel där svenska myndigheter har, utan rimliga skäl, gjort bedömningen att hans kristna övertygelse inte är genuin, säger Rebecca Ahlstrand.

– Någon prövning av hur genuin klagandens tro är har inte gjorts sedan före oktober 2013 eftersom man inte ansett att några nya omständigheter tillkommit. Detta kan likställas med att inte få någon prövning alls av hans skyddsskäl på grund av konverteringen, då klagandens tro har fördjupats under hans fyra år som kristen, fortsätter hon.

Europadomstolens handläggare, Anders Månsson, har enligt pressmeddelandet meddelat att Europadomstolen har kontaktat den svenska regeringen för att stoppa utvisningen.