28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Eva Brunne hotad efter Meckautspel

Efter att biskopen i Stockholms stift sagt att riktningen mot Mecka borde märkas ut i Sjömanskyrkan har hon tagit emot flera hotfulla meddelanden."Aldrig förr har jag kallats muslimhora. Förrän nu", skriver hon på Twitter.

Dagen skrev tidigare i veckan om Eva Brunnes idé som går ut på att Sjömanskyrkans kapell tillfälligt ska öppnas för andra religioner genom att riktningen mot Mecka märks ut samtidigt som kristna symboler plockas bort.

- Det handlar om att underlätta så att människor av annan tro också ska kunna be. Ett uttryck för gästfrihet mot dem som är här tillfälligt, sa Eva Brunne och poängterade att förslaget enbart gäller Sjömanskyrkan i Stockholm.

Men det omdiskuterade förslaget har ändå retat upp känslorna hos vissa. På tisdagen skrev Eva Brunne på Twitter att "Samtalet om att bjuda andra trosbekännare ett rum för bön, har passerat fantasins gränser. Aldrig förr har jag kallats muslimhora. Förrän nu."

I ett mejl till Dagen svarar hon bland annat på frågan om på vilket sätt samtalet har gått över gränsen.

"Det är en ton och en aggressivitet som jag inte sett tidigare. De flesta kan jag resonera med och vi kan åtminstone enas om att vara oeniga. Man får vara kritisk i vår kyrka. Vi är drygt sex miljoner medlemmar och det ryms många åsikter. Så ska det vara."

Det verkar som om du utsatts för en del hatiska påhopp. På vilket sätt når de dig?

"Genom brev, telefonsamtal och sociala medier. Jag tror på en öppenhet och transparens. Samtidigt känns det som om det har blivit ett strukturellt samhällsproblem. Diakoner och socialsekreterare vittnar om detta. Senast i dag skriver branschpressen om journalisters utsatthet. Det är tydligt att avståndet mellan människor på ett sätt minskar med teknikens hjälp, men samtidigt bygger murar och ökar avstånden. Vi behöver i högre utsträckning också mötas i ögonhöjd och personligen."

Hur har allt detta påverkat dig?

"Jag känner fantastiskt stöd från kollegor och allmänhet och det värmer förstås. Många som inte tar ställning i frågan är upprörda över nivån och aggressiviteten. Tyvärr är det många som samtidigt berättar att de också utsätts för hat och hot i sina arbeten och vardagen. Inga hot kan ändra min åsikt (stå stark!) Det finns bara en väg och det är kärlekens väg!"

Eva Brunne avslutar sitt mejl till Dagen med meningen "Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. (Hebréerbrevet 13:2)".

Martin Garlöv, kommunikationsstrateg i Svenska kyrkan i Lund, skriver samtidigt på Twitter att han har anmält flera av inläggen som handlar om Eva Brunne till Twitter. "De som strider mot vett och sans och svensk lag", klargör han.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar