Evangelikala ledare protesterar mot Trumps inreseförbud

Fler än 100 konservativa evangelikala pastorer och ledare från hela USA uppmanar president Donald Trump att ändra sitt tillfälliga stopp för flyktingmottagande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det öppna brevet, som publicerades som en helsidesannons i Washington Post, är enligt Christianity Today anmärkningsvärt av två skäl. Dels är det enbart konservativa evangelikala, i stället för en blandning av progressiva namn, som har undertecknat brevet. Dels inleds listan på undertecknare med Tim Keller och Max Lucado, två välkända och väl respekterade pastorer och författare som sällan uttalar sig i politiska frågor.

"Som kristna pastorer och ledare är vi djupt oroade av det nyligen tillkännagivna stoppet för flyktingmottagande", står det i brevet som också har undertecknats av bland andra Bill och Lynne Hybels från Willow Creek.

"Vi lever i en farlig värld och bekräftar den avgörande roll som regeringen har för att skydda oss från fara och för fastställandet av villkor på flyktingmottagande. Men medkänsla och säkerhet kan existera samtidigt, det har de gjort i årtionden. För förföljda och lidande är varje dag viktig; varje försening innebär ett fruktansvärt slag mot deras hopp."

USA har i många års tid haft ett program för att ta emot offer för människohandel samt människor som söker asyl på grund av förföljelse, som överlevt tortyr och krig och ensamkommande barn. Undertecknarna av brevet poängterar att tusentals lokala kyrkor över hela landet har varit aktiva i välkomnandet av flyktingar med alla möjliga religiösa bakgrunder.

"De ... är redo, och vill ta emot, många tusen fler människor än vad som skulle vara tillåtet enligt den nya presidentordern."

Det var den 27 januari som Donald Trump införde hårda restriktioner för vilka som får resa in i USA. Han meddelade då att det inte skulle utfärdas några visum alls till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen under 90 dagar. Samtidigt stoppades också allt flyktingmottagande under 120 dagar.

Såväl visumstoppet som stoppet av flyktingmottagandet har sedan dess hävts av en federal domare i Seattle. Men Donald Trump har meddelat att han inte tänker ge sig.

– Det är olyckligt att det tar tid enligt lag, men vi kommer att vinna det slaget. Vi har också många andra alternativ, bland annat att utfärda en ny presidentorder.

Organisationen bakom protestbrevet, den humanitära grenen av National Association of Evangelicals (NAE), World Relief, arbetar också med att ta emot flyktingar i USA. Enligt Christianity Today förklarade World Relief på torsdagsmorgonen att antalet undertecknare av brevet till Donald Trump hade ökat till fler än 3 000 personer och att listan fortsatte att växa.