Expert: Aldrig tidigare fungerat så illa

Vatileaks avslöjar de högsta kyrkliga institutionernas svaghet och den maktkamp som pågår bakom Vatikanstatens lyckta dörrar.
- Den Romerska Kurian har alltid varit ett ormbo, säger Vatikanexperten Vittoro Messori till tidningen La Stampa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den Romerska Kurian (Vatikanens statsapparat) har aldrig tidigare fungerat så illa som den gör nu, menar Messori som har bevakat Katolska kyrkan i flera decennier och är världskänd för sina djupintervjuer med Johannes Paulus II och Joseph Ratzinger, alltså den man som i dag är påve Benedikt XVI.

Messori menar att kvaliteten på de personer som arbetar i Vatikanen har sjunkit dramatiskt under de senaste åren och att det inte är så konstigt att det förekommer läckor, misskötsel och oegentligheter.

- En gång i tiden hörde den Romerska Kurian till världens mest effektiva statsapparater. Den styrde ett imperium där solen aldrig gick ner och hade en diplomatisk kår som få andra kunde mäta sig med. Vad finns det kvar av det i dag? frågar sig Messori i intervjun.

"Småaktiga medelmåttor"

Han menar att det faktum att kyrkan utbildar allt färre präster, vilket framförallt är ett problem i Europa och Nordamerika, leder till att Vatikanen har svårt att rekrytera kompetent personal. Förr fångade Rom upp de bästa förmågorna.

- I dag är prästseminarierna halvtomma och urvalet allt mindre. Biskoparna ute i stiften behåller kompetenta medarbetare, därför att de behövs där. Kyrkan och den Romerska Kurian är som den är därför att personalen består av småaktiga medelmåttor.

Vittorio Messori understryker samtidigt att den pågående skandalen inte gäller själva kyrkan eller den katolska tron utan just Vatikanen som institution.

Även teologen och prästen Hans Küng, före detta studiekamrat till Joseph Ratzinger och en av hans (och påveämbetets) skarpaste kritiker, har kommenterat skandalen. Orsaken till läckorna är att Benedikt XVI är en svag ledare, menar Küng. Reformivraren Küng riktar kritik mot Vatikanens strukturer. I en intervju med La Repubblica kallar han Vatikanen för ett "medeltida hov" med den "absolute monarken" på tronen och angriper påven för att ägna flera timmar per dag åt att skriva böcker i stället för att regera kyrkan.

- Jag hoppas att min före detta kollega inte kommer att gå till historien som en påve som inte gjort någonting för att reformera kyrkan.