Få religiösa friskolor får godkänt

Liberalernas partiledare Jan Björklund säger att en kraftfull ökning av ansökningar kommit in för att starta religiösa friskolor, en viktig orsak till att ett förbud behövs. Enligt Skolinspektionen har sju ansökningar kommit in i år. Fem av dem har redan fått avslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Inför kommande år har Skolinspektionen att ta ställning till flera ansökningar om nyetableringar. Tyvärr riskerar de religiösa friskolorna att bli en samlingspunkt för nyanlända barn som än mer isoleras från det svenska samhället”.

Så formulerade sig den kvartett liberaler, med partiledare Jan Björklund i spetsen, som för en dryg vecka sedan på DN Debatt gick ut och krävde ett stopp på för nya religiösa friskolor.

Ökad segregation

Huvudargumentet mot förbudet handlar om risken för ökad segregation, och i en efterföljande intervju med Dagen säger Jan Björklund:

– De religiösa friskolor som växer finns i våra utsatta förorter och försvårar kraftigt det integrationsarbete vi måste gå igenom i vårt svenska samhälle.

– Vi ser att det ligger ansökningar inne att kraftigt utöka de här skolorna.

Liberalerna har själva inte presenterat några siffror på hur många ansökningar det rör sig om. Men när Dagen hör av sig till Skolinspektionen får vi siffran svart på vitt.

– Det är sju stycken som har ansökt om att starta skola med konfessionella inslag i år, svarar Malin Norell, chef för Enheten för tillståndsprövning på Skolinspektionen, då Dagen ställer frågan.

Fem har fått avslag

Av de sju ansökningarna har fem redan fått avslag. Det handlar om fyra ansökningar att starta eller utöka en skolverksamhet med muslimsk profil, samt en ansökan som inte uppgett vilken konfessionell inriktning det är som avses.

Två ansökningar håller fortfarande på att behandlas, och det är två kristna friskolor som vill bygga ut sin verksamhet.

Ingen statistik

Redan existerande friskolor som vill ändra sin inriktning till en konfessionell ingår inte i statistiken, och Skolinspektionen har heller inte någon jämförande historisk statistik.

– Eftersom myndigheten inte för statistik över hur många ansökningar som omfattar konfessionella inslag går det inte att jämföra årets omgång med tidigare år, svarar Malin Norell från Skolinspektionen.

54 kristna friskolor

Antalet religiösa friskolor i Sverige är i dagsläget 66 stycken, där det stora flertalet, 54 stycken, står på någon form av kristen grund. Om Liberalerna får som de vill så kommer det att stanna där, om partiledningens förslag klubbas igenom på nästa landsmöte. I deras förslag ingår också att de redan existerande religiösa friskolorna inte ska få utöka antalet platser.

Den senaste tiden har en ganska intensiv debatt blossat upp kring religiösa friskolor, och det som på allvar drog igång det hela var att Skolinspektionen godkänt könsuppdelad gymnastik i den muslimska Al-Azharskolan, utifrån skolans muslimska profil. Flera debattörer gick snabbt ut och krävde ett totalt förbud av religiösa friskolor.

Bara liberalerna

Även flera politiker har varit inne på en sådan linje, inte minst den tidigare gymnasieministern Aida Hadzialic (S) som lyfte frågan i somras, innan hon avgick. Men det är bara Liberalerna som kommit med ett utspel i frågan. Men troligtvis funderar även Socialdemokraterna på att införa någon sorts begränsning av religiösa friskolor, vilket blev tydligt då Dagen i en enkät hörde av sig till samtliga riksdagspartier.

Läs mer: Det stora problemet tycks vara enormt litet

Läs mer: Liberaler: Religiösa skolor levererar inte objektiv utbildning

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.