Fagersta kommun tvingas betala miljoner till friskolan Lindgårdsskolan

Fagersta kommun får betala 4,6 miljoner kronor i skolpeng till friskolan Lindgårdsskolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En tvist mellan friskolan Lindgårdsskolan, som drivs av Västanfors församling, och Fagersta kommun har avgjorts i kammarrätten. Striden mellan kommunen och församlingen har pågått sedan 2010. Kyrkoherde Henrik Rydberg säger att de försöker hålla en god kvalité på skolan och att det alltid finns behov av pengar för förbättringar.

– Det känns inte bra. Vi har handlat i god tro, men det är bra att det finns domstolar som sliter tvister när man är oense, säger kommunalrådet Stig Henriksson till Radio Västmanland som citeras i Kyrkans tidning.

Innan det är dags för utbetalning av nästa skolpeng ska kommunen göra en översyn av hur de beräknar skolpengen. Kommunalrådet Stig Henriksson tror att domen kommer att ge en fingervisning för ytterligare fyra tvister från åren 2011, 2012, 2013 och 2014.

Kommunen måste först försöka lära sig att följa lagen. Det här är ett exempel på dålig myndighetsutövning och maktfullkomlighet, säger Henrik Rydberg.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek