13 orter på Gotland samlas för att be för ön

Fyra frågor till Johan Bäckrud, pingstpastor och ordförande i Gotlands kristna råd, som anordnar bönesamlingar den här veckan på 13 platser runt hela Gotland.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Hur uppstod den här idén?

– Vi är några församlingsledare som har samlats under en tid för att be. Det har varit i huvudsak från Frälsningsarmén, Pingst och Fole EFS. Fole hade besök av riksevangelisten Ingemar Helmner i somras och då sa han vid ett tillfälle att han gärna skulle vilja komma hit tillsammans med några vänner, åka runt i de olika kyrkorna på ön och be. Så det nappade vi på och nu är alla kyrkor tillsammans.

De platser som besöks är Klintehamn, Burgsvik, Havdhem, Hemse, Fårösund, Lärbro, Slite, Visby, Vibble, Roma, Garda, Katthammarsvik och Fole. På dagarna är samlingarna kl 9, 11 och 14 och varje kväll är det bön och lovsångskväll, med bland andra Ingemar Helmner.

Varför är det viktigt att åka runt på så många orter?

– På Gotland är det lätt att det bara blir Visby som gäller. Det är inte så bra för det som händer utanför Visby är också väldigt viktigt. Och så finns det ju så många kyrkor, det är över 100 kyrkor på ön. Här på Gotland har man också väldigt stor kärlek för sin egen hembygd.

– Inom Gotlands kristna råd försöker vi just nu kartlägga vilka ekumeniska sammanhang som finns, och det finns mycket samarbete lokalt.

– Det är positivt när man upptäcker att den egna gruppen som träffas ekumeniskt och ber inte är ensam, utan det sker på fler ställen. Så den här veckan blir också en ekumenisk manifestation.

Är det i första hand samlingar för troende?

– Till bönen på dagtid kommer väl troligen mest de redan troende. Men kvällarna kan bli lite mer åt väckelsemöteshållet. Men Sverigebönen är också ett arbete för förändring på de orter man besöker.

– Vi hade till exempel Sverigebönen här vid ett tillfälle och bad kring det som skulle ske i hamnen i Slite, diskussionen kring ryska gasledningarna.

– Då åkte vi dit och bad på ute på hamnen.

Varför är det så viktigt med bön i den här formen?

– Det här sker under den ekumeniska böneveckan och vi ber så klart för situationen i världen. Men vi har också mycket att brottas med lokalt. Det finns en allmän känsla av att vi är ganska oskyddade, inte minst militärt. Det har också betydelse att vi visar att vi har samma Herre, det är en ledstjärna i ekumeniken. Vi kan tänka olika och ha olika teologi på vissa punkter men vi har Jesus som Herre.

– Den stora tanken är att be för vår ö.

Fakta: Bön för Gotland

Torsdag 18 jan – söndag 21 jan

Fyra samlingar per dag i 13 olika orter på Gotland.

Arrangör: Gotlands kristna råd i samarbete med bönenätverket ”Sverigebönen”.

Medverkande: Ingemar Helmner med flera.