Andras tystnad tvingar Olof Edsinger att prata om sex

Olof Edsinger är inte rädd för att sticka ut hakan i etiska och teologiska frågor. Men tro för den sakens skulle inte att han är okänslig för kritik.”Jag tycker inte om att bli missförstådd och att andra människor lägger på mig åsikter som jag inte har”, säger 40-åringen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Trots sin relativa ungdom – och sitt ännu yngre utseende – har Olof Edsinger varit ett välbekant ansikte i kristna sammanhang i 20 års tid. 1997 publicerades hans första bok ”Musikens makt” och sedan har det rullat på.

– När jag skrev boken kände jag att jag behövde dra en gräns mot musiken som hade blivit en avgud i mitt liv. Men om jag hade skrivit boken i dag hade jag inte skrivit den på exakt samma sätt.

Han konstaterar samtidigt att tankarna från 1990-talet har präglat hela livet.

– Jag funderar mycket på vad kulturen gör med oss, inte bara med samhällets normer utan även med vår gudsrelation.

Det har bland annat inneburit ett ifrågasättande av vår tids normupplösning på det sexuella området.

– För mig är det en diakonal fråga. Särskilt många unga far illa.

Det är inte alltid populärt att prata om så kallade ”underlivsfrågor”. Ändå väljer du ofta det ämnet, varför?

– Jag talar och predikar över det som få andra gör, svarar Olof Edsinger och ger en bakomliggande förklaring som vi strax återkommer till.

Först berättar han att han för många år sedan fick en väldig kärlek till Guds ord och att han, i motsats till många andra, fascineras av Gamla testamentets svåra texter.

– Jag tycker att de så starkt visar varför vi behöver Jesu kors.

Olof Edsinger berättar vidare att han i sin roll som förkunnare försöker vara lydig mot Guds ledning, oavsett hur budskapet tas emot av åhörarna.

– Det handlar inte om kaxighet utan om hur jag ser på en förkunnares uppgift.

Finns det någon diskussion som du aldrig skulle ge dig in i?

– Om jag svarar på den frågan har jag redan gett mig in i diskussionen. Men jag kan säga så mycket som att jag väljer mina strider och att vissa frågor är inte mina. Och jag blir frustrerad över att det ofta är så mycket ”antingen eller”. Samtalen fördummas när man inte kan ha flera tankar i huvudet samtidigt.

Att gå i främsta ledet innebär i princip alltid såväl ris som ros. Olof Edsinger medger att han får en del kritik. Samtidigt uttrycker han en stor tacksamhet över sin familj – och framför allt hustrun Mona – som han alltid känner stöd från.

– Det är förutsättningen för att jag ska orka. Jag är ganska känslig som person och även om inte alla håller med mig i mina åsikter har jag inte någon vilja att uppfattas som hård. Jag vill tvärt om kunna möta alla i ögonhöjd.

Upplever du att du ständigt jobbar i motvind eller får du ibland uppleva framgångar när det gäller samhällsutvecklingen?

– Mycket i vårt samhälle går fel, men jag upplever att en stor del av befolkningen ändå är på min sida. Just därför stör det mig att så få vill träda fram i debatten. För mig är det också viktigt att inte bli en enfrågeperson. Jag vill absolut inte bara prata om sexualitet, men det är få andra som tar i den frågan.

Fakta:

Olof Edsinger

Aktuell: Fyller 40 år på söndag, den 22 maj.

Bor: Storvreta­ utanför Uppsala.

Gör: Föreståndare för ”I Mästarens fotspår”, en lärjungaskola på distans. Projektledare för ledarutveckling inom Norsk luthersk misjonssamband.

Tidigare: Under nio år generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Familj: Hustrun Mona, tre barn (11, 9 respektive 3,5 år).

Firar: ”Öppet hus och weekendresa med Mona i höst.”

Önskar sig: ”En tavla kanske.”

Favoritbibelställe: ”Flera, bland annat Johannes 15.”

Antal böcker: ”14, varav två nyutgåvor.”