Baptist och Pingst blev ett i Storfors: ”Ett naturligt steg”

Baptister och pingstvänner i värmländska Storfors har bildat en ny församling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

– Vi har pratat om att slå ihop församlingarna i flera år. Så det var ett naturligt steg, berättar Rose-Marie Holmberg, vice ordförande i den nya församlingen.

Hon framhåller Öjvin Berbres som en drivande kraft bakom sammanslagningen.

– Utan hans engagemang hade vi inte varit där vi är i dag, menar hon.

I söndags hölls en festgudstjänst för att markera samgåendet. Många ville vara med och dela glädjen.

– Ungefär 120 personer kom, det var trångt och hemtrevligt. Vi hade besök av Andreas Ardenfors från Pingst FFS och Øyvind Tholvsen från EFK.

Storfors frikyrkoförsamling har 86 medlemmar och kommer att vara ansluten till båda dessa samfund. Ordförande i den nya församlingen blir Eero Karppinen.

Varför har ni blivit en församling?

– Vi har haft gudstjänster ihop i flera år och även samarbetat om annat. Dessutom är det inget som skiljer oss åt, vi tror på samma sak.

Storfors är ett litet brukssamhälle mellan Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga och har cirka 4 400 invånare.

Hur skulle du beskriva församlingen?

– Som en mycket internationell församling. Våra medlemmar kommer från bland annat Burma, Afghanistan, Sri Lanka, Burundi, Iran, Norge och Finland, berättar Rose-Marie Holmberg.

– Invandrarna i församlingen är fler till antalet än vi som är födda i Sverige, förklarar hon.

De utrikesfödda har blivit en rejäl vitamininjektion som ger församlingen hopp och framtidstro.

– Det är inspirerande med så många olika nationaliteter. För oss gamlingar betyder det mycket.

Den nya församlingen firar sina gudstjänster i missionskyrkan. Den övertogs av baptistförsamlingen för fjorton år sedan när missionsförsamlingen i Storfors lades ned.

– Den ligger mera centralt i samhället än pingstkyrkan. I pingstkyrkan har vi kafé och loppis.

Förutom den nya frikyrkoförsamlingen finns också Svenska kyrkan i Storfors.

Lilla Erstagården