Bibelsmugglare som brinner för utsatta judar

När då 23-årige Thomas Bab 1970 blev ombedd att ”smuggla” litteratur till förföljda judar i Sovjetunionen tvekade han inte. I samma veva bildades föreningen Aktionskommittén för Sovjets judar (blev senare Östersjö-judiskt forum) som skulle stödja utsatta judar i forna Sovjetunionen.
I dag är Thomas Bab ordförande för föreningen som fortfarande är aktiv och ser stora behov på andra sidan Östersjön.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Östersjö-judiskt forum, ÖJF, startade sin verksamhet 1971, då under namnet Aktionskommittén för Sovjets judar med enda mål att just ge stöd till de så kallade ”refusniks” i dåvarande Sovjetunionen. Refusniks kallades de sovjetiska judar som utfrystes av samhället för att de sökt om tillstånd att lämna Sovjetunionen till förmån för Israel.

– De blev av med sina jobb, de trakasserades och fick svårt att försörja sig. Då organiserades resor till Sovjet för att stötta de här människorna moraliskt och ekonomiskt. Vi gav dem bland annat religiös litteratur, läroböcker och lexikon på hebreiska. Och så hade vi med oss några jeans eller tuggummin som de kunde sälja på svarta marknaden och på så sätt klara uppehället.

– Visst var jag nervös, det var en och annan som åkte dit, berättar Thomas Bab om smuggelresorna. Ryssarna visste ju vad som pågick. Men ofta fick man bara sitta ett par dagar i ett häkte och sedan släpptes man. Jag var själv över två vändor, då hade man fullt med grejor innan­för rocken.

Thomas Bab fick en aha-upplevelse under de här resorna och blev engagerad.

– Det var när jag kom in till de här människornas hem och de bjöd på en kopp te, en brödbit och en sardinburk, det var allt som fanns. Då såg man hur eländigt de hade det och jag blev engagerad i organisationen och har skänkt pengar då och då under åren. För fem år sedan blev jag blev tillfrågad om jag ville gå med i styrelsen.

Hur stora är behoven i dag för de baltiska judarna?

– Det har blivit betydligt bättre jämfört med bara 15–20 år sedan. Församlingarna har blivit starkare och står i dag på egna ben. Den yngre generationen har bättre utbildning och har oftast jobb. Men många äldre som har varit med om kriget och överlevt Förintelsen lever under små omständigheter. Stödet från oss gör att de kan betala elräkningar eller mediciner. Eller åka bort några dagar till ett vilohem, få lite bättre mat och lite guldkant i tillvaron.

– I dag har vi ett antal insamlingskampanjer där vi får stöd som vi kan dela vidare. Just nu har vi ett specialprojekt till stöd för ensamstående judiska mammor och pappor med barn som lever under väldigt knappa omständigheter.

Efter Sovjetunionens upplösning 1991 fortsatte verksamheten men nu med ändrad inriktning och man bytte också namn till Östersjöjudiskt Forum. Det fanns stora materiella och andliga behov hos judarna i de baltiska staterna och arbetet koncentrerades till att lindra den direkta nöden samt att bidra till återuppbyggnaden av judiskt liv i de baltiska staterna eftersom det tidigare, före kriget, så blomstrande judiska församlingslivet helt slagits i spillror. Det levde 300 000 judar i Baltikum före kriget. Efter kriget fanns bara en spillra kvar.

Hur stora är ni?

– Vi har 500 med i medlemsregistret och därutöver många intressenter. Vårt nyhetsbrev går ut till 3 500 hushåll.

I dag jobbar organisationen framför allt i Estland och Lettland , men beroende på intern problematik i Litauen står de för närvarande vid sidan om arbete.