Broschyren som ger svar på frågor om begravning

Ingår kistan i begravnings­avgiften? Får man snickra sin egen kista? Vad är det för skillnad på askgravlund och askgravplats?Frågorna om vad som gäller vid en begravning kan vara många och skiftande. Den efterfrågade broschyren ”Om begravning” är nu tillbaka i reviderad nyutgåva och ger svar på de flesta frågorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Eva Årbrandt Johansson är chef för enheten som jobbar med kyrkogårds- och begravningsfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som har gett ut skriften.

Vad är det här för broschyr?

– ”Om begravning” har varit­ slutsåld, men vi har nu uppdaterat och gett ut den igen. Broschyren riktar sig till våra medlemmar, pastorat och församlingar, som i sin tur sprider den till allmänheten. Den beskriver vad som är begravningsverksamhet, vad som ingår i avgiften och vad som inte ingår, vilka tjänster som tillhandahålls och vad man behöver tänka på. Frågor som den breda allmänheten vill veta, men som den kanske inte alltid känner till, säger hon.

Är intresset stort för ”Om begravning”?

– Jag har uppfattat att det har varit ett ganska stort intresse att beställa den, säger Eva Årbrandt Johansson.

De revideringar som gjorts gäller förutom rent språkliga bitar,­ vissa lagändringar som har trätt i kraft, bland annat den om enhetlig begravningsavgift för hela landet (förutom Tranås och Stockholms stad, där det är kommunalt huvudmannaskap). I revideringen har det även förtydligats vad som gäller vi förvaring av aska eller stoft efter att tiden för gravsättning eller kremering har passerat. Klart är att begravningsavgiften ska täcka förvaring, även om förvaringen överskrider den lagstadgade tiden, kanske på grund av tvister mellan anhöriga om gravsättningen.

Ett sätt att undvika tvister är att berätta för sina närstående­ hur man vill ha det efter sin död. Därför har även blanketten ”Mina önskemål – till den som ordnar med min begravning”, reviderats och ingår i brosch­yren. Den kommer inom kort även att finnas tillgänglig på arabiska och engelska.

Statsministeromröstning