Därifrån kommer namnet Filadelfia

Filadelfia i Stockholm var inte först. Ursprunget finns i den baptistiska rörelsen och i Örebro.
Filadelfiakyrkan i Örebro fick sitt namn 1897 av John Ongman och det var därifrån inspirationen hämtades till Filadelfia i Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!