David Johansson firar 50 år som predikant

Under åren har han inspirerat över 300 ungdomar för konkreta insatser i evangelisation och mission. Under 2018 kan David Johansson fira 50 år som predikant och församlingsbyggare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

I helgen besökte han Västerås pingstförsamling, för att bli intervjuad i gudstjänsten och berätta om sin nya bok. Det var i Västerås han anställdes som evangelist i november 1968. Men dessförinnan hade han också varit några månader i en utpost, som det hette på den tiden, till Gävle pingstförsamling.

Det här med ”evangelist” kanske måste förklaras. Begreppet användes förr inom pingströrelsen för de flesta som var anställda för att predika, eller ”förkunna” som det hette.

– Alla apostlar, herdar, profeter och lärare är evangelister, annars skulle de inte kunna utföra sina uppgifter. För evangelist betyder ju egentligen förkunnare, säger han.

David Johansson startade 1993 Svenska Evangelistmissionen, som utvecklade det som han arbetar med i dag: Testa Mission. Som namnet antyder skapas möjligheter för unga människor att pröva på hur det är att vara missionärer och kursen sker delvis utomlands.

Det sker i samarbete med Kaggeholms folkhögskola och Uppsala Pingst, där David Johansson är anställd som missionär sedan tio år tillbaka. Från årsskiftet har han dock gått ner i tjänst till halvtid. 

170 ungdomar har hittills prövat Testa-programmet, men sammanlagt uppskattar David Johansson att han under åren fått inspirera över 300 ungdomar till tjänst som missionärer eller evangelis­ter.

– Det spännande är att vi under 2018 tar konceptet vidare till ”Testa Mission mitt i livet”, tänkt för seniorer, berättar han.

Detaljerna är inte helt klara men upplägget är i grunden detsamma, dock utan någon skola som står bakom.  Men enskilda kristna kan göra tre månaders tjänst i Afrika eller Sydamerika.

– Man behöver inte vara pensionär. Det är flera som hört av sig som är i 50-årsåldern.

Testa Mission har annars tre arbetsområden. Förutom att ordna missionskurser för ungdomar jobbar David Johansson med pingstförsamlingar som riskerar att läggas ned, det har blivit 18 församlingar under åren. Och så samlar han in pengar till fattiga i världen.

I höstas gav han ut boken ”Uppdraget gör livet spännande”.

Vad vill du säga med den?

– Jag skriver om att alla kristna har ett uppdrag och jag vill väcka nyfikenhet så att läsarna frågar sig ”Vilken uppgift har jag då?”. Och så delar jag med mig av mina erfarenheter om hur man kan leda människor till tro.

David Johansson

Fyllde 66 år i november.

Fru Ulrika, tre barn och fem barnbarn.

Medlem i Pingstkyrkan Jönköping.

Anställd som missionär i Pingstkyrkan Uppsala.

Föreståndare för Testa Mission.

Sitter med i ledningen för Pingst Internationell, ordförande i regionrådet för Latinamerika.

Har bland annat grundat bibelskola i Luleå, startat tre radio­stationer, två LP-kontakter, startat och varit redaktör för tidningen Något­ för alla i 13 år och också lett alfabetiseringsprojekt i nio av Latinamerikas länder.

Predikant eller föreståndare i pingstförsamlingar på följande orter: Gävle, Västerås, Stockholm (Filadelfia), Sundsvall, Kramfors, Västervik, Luleå, Enköping och Göteborg (Gilead, senare­ Connect Church/Hillsong).