EQ kvinna hoppas på tillväxt med nytt namn

Nätverket ”Kristen och kvinna” har bytt namn till ”EQ kvinna”, för att tydligare markera gemenskapen med Equmeniakyrkan.
– Vi hoppas kunna engagera fler kvinnor, och gärna yngre, säger ordförande May Åkerström.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Nätverket har en mångårig historia i de kvinnoförbund som fanns inom Metodistkyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Där­emot var kvinnorna i det tidigare Missionsförbundet inte organiserade på samma sätt.

– Vi vill gärna få med alla inom Equmeniakyrkan och vi hoppas att namnbytet kan bidra till det, säger May Åkerström.

Efter att samfunden slogs ihop till Equmeniakyrkan kallade man sig ”Kristen och kvinna”, men under hösten beslöt man om namnbyte.

– Vi har tyckt det var ett lite konstigt namn, vi får hela tiden förklara det. Dessutom vill vi ha en närmare knytning till Equmeniakyrkan, eftersom vi jobbar tillsammans med dem, bland annat i olika hjälpprojekt.

– Vår uppgift är att särskilt uppmärksamma kvinnors situation, berättar hon.

Det gör man bland annat genom ett arbete i Norra Thailand, via flera elevhem stöder man barnfamiljer som annars skulle ha svårt att skicka barn till skolan. Före jul gjorde man, tillsammans med flera församlingar runt om i landet, i ordning fler än 8 000 julklappar till barn i Litauen, ett arbete som organiseras av Walla Karlsson, nätverkets vice ordförande. I Sverige är arbetet inriktat på lägerveckor för ensamstående mammor och deras barn.

– Så vi vill gärna bli fler medlemmar eftersom det kostar en del pengar att driva detta, säger hon.

I övrigt får nätverket en del stöd från den statliga myndigheten MUCF (Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor), som stöder frivilligorganisationer.

Det är tillåtet för män att vara med, även om de inte kan sitta i styrelsen. Motivet att ha en särskild organisation för kvinnor menar May Åkerström är att kvinnor tycks ha en särskild känsla för hur andra kvinnor har det, och att det blir en del frågor som annars kommer bort som de vill uppmärksamma.

Uppmärksamheten har varit stor i höst kring #metoo-kampanjen. Liksom många andra har May Åkerström konstaterat att kyrkorna inte är förskonade från problem kring övergrepp och att det är viktigt att frågorna kommer upp.

– Jag funderar kring hur vi kan bidra i detta.