Frank Åkermans mission: Att hjälpa barn från missbruksfamiljer

En miljon människor i Sverige har vuxit upp i en familj präglad av missbruk. Frank Åkerman, generalsekreterare i Hela Människan, är en av dem.
– Min drivkraft är att vända negativa erfarenheter till något positivt, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Frank Åkerman växte upp strax utanför Borås, i en familj där föräldrarna var troende och medlemmar i Svenska Missionsförbundet. Det få i församlingen visste – eller inte ville se – var att pappan i familjen var alkoholist.

– Det finns en sorg över hur församlingen agerade. Ändå är jag i dag pastor, och jag arbetar i en organisation som bygger på kristna värderingar, säger Frank Åkerman, i dag generalsekreterare i Hela Människan som bedriver kristet socialt arbete.

Även de mest negativa erfarenheter i livet går att använda så att det skapas något gott ur det svåra, säger han.

– När jag har mött ungdomar­ och de säger: ”du har ingen aning om vad vi går igenom” har jag kunnat säga: ”jo, det har jag”.

Förr tystades missbruk ofta ner – även inom kyrkan, säger han.

– För mig som var äldste sonen innebar situationen att jag tog alldeles för mycket ansvar. Samtidigt fanns det skuld och skam, och det är signifikativt för barn som växer upp i familjer med missbruk.

Franks föräldrar skilde sig så småningom, och själv har han kunnat bearbeta sin bakgrund och vända erfarenheterna till något som kan hjälpa andra.

–  Det har varit min mission att stå upp för många människor som har liknande bakgrund som jag och också att göra det utifrån kyrkans synvinkel, säger han.

I föredraget ”Ingen är bara det du ser” berättar han om egna och andras erfarenheter av missbruk. Tyvärr, säger han, ser vi i dag ett ökande alkoholbruk, även i kristna sammanhang.

– Hela Människan och jag vill inte vara några som pekar finger, men vi vill sprida kunskap. Vi ser att alkoholbruket ökar till exempel bland äldre, och där finns också en stor ensam-het. Därför har vi startat ett projekt inom Hela människan inriktat på äldre människors hälsa och alkohol.

I dag finns också en utbildningsverksamhet för att utbilda stödgruppsledare för barn och ungdomar vars bakgrund är präglad av missbruk eller psykisk ohälsa.

–  Fyrtio procent av personer som växt upp i familjer med missbruk riskerar att utveckla eget missbruk om de inte får stöd och hjälp. Jag är glad att vi kan erbjuda gruppverksamheter­ för dem, säger han.

Frank Åkerman är utbildad pastor och har arbetat som generalsekreterare i Hela människan sedan 1999 och med socialt kristet arbete i hela 35 år. Gudstron fick han redan som barn.

– Ja, jag har en barnatro, mycket av den fick jag från mormor och morfar. Deras tro och deras människosyn har präglat mig, säger han.

I dag behövs kristet socialt arbete mer än någonsin, tycker Frank Åkerman.

– Ja. Kyrkan har en väldigt stor uppgift därför att vi kan jobba på flera sätt för att möta människors behov.

Han tycker också att attityderna från samhällets sida har förändrats på ett positivt sätt under senare år.

– För några år sedan efterfrågades vi inte, men i dag är både kommun och stat intresserade av att samverka med oss.

Nu stundar snart pensionering för Frank Åkerman. I mitten av december lämnar han över ansvaret till sin efterträdare.

– Jag hoppas få mer tid att vara morfar! säger han. Men jag kommer säkert att fortsätta arbeta socialt i någon form. Och så vill jag gärna få tid till skapande arbete – kanske att skriva, eller sätta en pensel till duken.

Fakta: Frank Åkerman

Aktuell: Fyller 65 år den 2 november

Arbete: Generalsekreterare för Hela Människan

Familj: Hustrun Maywor, döttrarna Hanna och Linnéa och deras män Marcus och Markus, barn- barnen Tyra och Arvid.

Bor: I Täby i Stockholm.

Hobbies: Teater, konst, umgås med vänner, ta en tur med motorcykeln.

Hela Människan är en ideell organisation för socialt arbete på kristen grund med elva kyrkor och kyrkliga organisationer som huvudmän. Hela Människan har 385 anställda runtom i Sverige, och ett stort antal volontärer.