Frihet att utforma borgerliga ritualer

Ann Lagerström är journalist, föreläsare och borgerlig begravningsförrättare. Hon säger att hon är ”självutnämnd”, för det finns ingen som utser sådana.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

– Det finns inte särskilt många regler kring begravningar, tvärtemot vad många tror. Staten verkar inte ha så stort intresse av döden, säger hon.

Kommunen och begravningsbyråerna brukar ha listor på begravningsförrättare, men det finns ingen officiell titel eller kompetens- beskrivning för dessa.

Hon påpekar också att man inte behöver anlita begravningsbyrå om man inte vill.

– Begravningsindustrin uppstod på 1900-talet, när folk började flytta till städerna. Du kan ta reda på kroppen själv, göra din egen kista och så vidare.

Kremera får man dock inte göra själv. Och det finns regler för var man får begravas. Alla medborgare i Sverige har rätt till en begravningsplats. De förvaltas av kyrkan men ägs av staten. Men man kan inte välja själva var på begravningsplatsen graven ska vara.

Att strö aska i havet är tillåtet, efter ansökan och om man håller sig minst en kilometer från kusten. Skog kan man också få bli begravd i, men inte på mark som i framtiden kan tänkas bli bebyggt område.

Som begravningsförrättare har Ann Lagerström ambitionen att skapa en värdig akt. Hon märker att det saknas ritualer för borgerliga begravningar.

– De tenderar att antingen bli allt för tråkiga eller allt för personliga, säger hon.

Föreningen Humanisterna har dock en utbildning av officianter och har också service för ceremonier i samband med begravningar.