Fysikprofessorn Sune Svanberg ser Gud bakom allt

Hans specialitet är laserljus, och han har ägnat sitt liv åt vetenskap inom atomfysik – men bakom allt står Gud, säger Sune Svanberg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Många ser en motsättning mellan kristen tro och vetenskap, och menar att den som har en vetenskapligt inriktad syn på livet inte samtidigt kan vara kristen. Den motsättningen tycker Sune Svanberg är en chimär.

– Jag har haft många funderingar kring Bibelns skapelseberättelse. Men jag har kommit fram till ett bra synsätt, tror jag: det som står där är att Gud är bakom precis allting och att människan har en särställning.

Gud skulle mycket väl ha kunnat skapat världen som det står i Bibeln, på sju dagar, menar Sune Svanberg. Men det verkar ju nu som om han gillar bättre att arbeta med elementarpartiklar och fältteori än med lera.

– Nu vet vi genom vetenskapen mycket om hur komplext universum och livet är. Men hade Gud kunnat kommunicera detta till människan för tretusen år sedan? Det är tveksamt, säger han. Och hur skulle texten ha varit formulerad för att vara gångbar om tre tusen år?

Om Gud skapade världen på sju dagar eller under miljarder år är egentligen ur kristen synpunkt inte intressant – det viktiga är att vi förstår Guds storhet, betonar Sune Svanberg.

–  Jag tänker att det stämmer bra, det vi läser i Bibeln, att vi här ser saker på ett dunkelt sätt, men att vi en dag kommer att se allting klart.

– Det har funnits mycket självsäkerhet inom forskningen. I slutet av 1800-talet trodde man att man visste allt, det var bara några detaljer som fattades, men ack ja, så kom relativitetsteorin och kvantmekaniken och rörde om rejält i grytan.

I dag är många forskare betydligt mer ödmjuka, säger han. Synen på skapelseberättelsen kan dock fortfarande vara ett hinder som är i vägen för tron. Vi tenderar att ofta diskutera detaljer, som kan skapa blockeringar. Därför håller han själv just nu på att skriva en bok som han hoppas ska kunna ge ett positivt bidrag till debatten om kristen tro och vetenskap.

–  Jag har skrivit över 600 vetenskapliga artiklar och ett par böcker. Men jag vill skriva något för kristna ungdomar som konfronteras med ”verkligheten” och som kan uppleva en kraschlandning. Jag kanske skulle kunna hjälpa dem.

Själv har han inte upplevt att det har varit ett problem att ha en tro och samtidigt vara verksam som forskare. Han säger sig ha blivit bemött med respekt i de flesta sammanhang. Tron fick han med sig hemifrån: mamma och pappa var engagerade i en liten församling med baptistisk tradition i Åsaka på västgötaslätten. I dag tillhör Sune Svanberg och hans fru och forskarkollega Katarina Svanberg en Equmenia-församling i Lund.

Julen firades med barn och barnbarn i paret Svanbergs fritidshus på Klädesholmen i Bohuslän. Senare väntar en resa till Kina, Vietnam och Kambodja.

Sune Svanberg fyller 75 den 1 januari, men det verkar inte som att han har börjat fundera kring begrepp som ”trappa ner”: han forskar och undervisar både i hemstaden Lund och i Kanton i södra Kina, där han och Katarina hjälpt till att bygga upp ett forskningscenter.

–  Det är full fart hela tiden. Jag betraktar mig som den mest privilegierade och lyckliga av människor.

Sune Svanberg

Aktuell: Fyller 75 år den 1 januari.

Familj: Hustrun Katarina, barnen Emelie och Kristina samt fem barnbarn.

Yrke: Professor i fysik vid Lunds universitet.

Utbildning: Universitetet i Göteborg/ Berlin. Doktorsgrad och där­efter bland annat gästforskare vid Columbia University New York och Stanford University, Kalifornien. Hans special­område är tillämpad laserspektroskopi.

Utmärkelser: En rad medaljer och vetenskapliga utmärkelser. Ledamot av sex vetenskapliga akademier. Tjänstgjorde under tio år i Vetenskaps­akademiens Nobelkommitté för fysik.

Firar: Med resa till Vietnam/Kambodja

Statsministeromröstning