Garphyttans frikyrkoförsamling fyller 150 år

Sebastian Molitor, föreståndare för Garphyttans frikyrkoförsamling

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj Garphyttans frikyrkoförsamling – kan du beskriva vilka som är med där?

– Det är alla möjliga människor, det är det som är nyckeln just nu och som gjort att vi fått börja döpa igen och att de börjar hända lite saker igen. Vi har väl ingen homogen struktur. Mest är det väl barnfamiljer, med allt från små barn ända upp till tonåringar. Och i princip har vi väl anpassat mycket av verksamheten kring det.

– Som församling har det alltid funnits en stark inriktning på inre och yttre mission samt en väldigt tidig ekumenik. När jag blickar bakåt i historien ser jag många progressiva drag. I dag när föreningslivet och den ideella sektorn urholkas av individualism och mer kommersiella lösningar på allt, kan man grubbla över kyrkans identitet. Ska vi vara en andlig gemenskap eller en förening eller båda? Frågan speglas fint när man läser inledningen till församlingens stadgar anno 1890: "I Jesu namn! Guds församling eller kyrka på en viss ort är föreningen av de som på den orten troende som sluta sig tillsammans...". Plötsligt blev ordet "förening" mycket andligt och djupt, när det får beteckna vår förening i Kristus och mycket ekumeniskt när det får beteckna föreningen av de troende på en ort.

Hur firar i att ni blir 150 år?

– Vi kommer ha en jubileumshelg i november

Hur går det för församlingen tycker du – är det en positiv anda?

– Ja, det är både och. Det är ju ingen homogen församling, utan det är Kristi kropp. I vår församling finns sådana som varit tiggare förut, det finns akademiker och arbetare, det finns unga och gamla, så det är verkligen många olika sorters människor. Så dels får vi tack vare det lite kraft och ser saker hända, men dels ser man att människorna i kyrkan inte riktigt är likadana som personer eller har samma intressen och musiksmak till exempel.

Delar ni på arbetet i församlingen eller har ni någon anställd?

– Församlingen har ingen anställd utan alla drar sitt strå till stacken. Vi har just nu till exempel en väldigt ambitiös och proffsig söndagsskoleverksamhet. Vi har också länge haft scoutverksamhet. Tidigare flyktingar och nu våra inomeuropeiska vänner som kommit hit. Där har vi också fått hjälpa till i samhället. Så på det sättet känns det som att vi är väldigt mycket här och nu, med spaden i jorden.

Vad önskar du åt Garphyttans frikyrkoförsamling i födelsedagspresent?

– Att alla i församlingen ska känna att de kommer i funktion och att de har en roll att spela för Gud och att det ska dem en glädje i deras liv. Det är min dröm och Guds dröm för oss människor om jag har förstått det hela rätt.

Lilla Erstagården