Granbarkborren drabbar kyrkan

Just nu avverkas det skog i sådana mängder som bara kan mäta sig med efterdyningarna till ovädren Gudrun och Per i början 2000-talet.
Bakom den höga avverkningen ligger bland annat angreppen från granbark­borren. Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

– Alla drabbade stift jobbar hårt med att begränsa skadorna, berättar Sofia Bäcklund, verksamhetsledare för stiftens skogar.

Den varma sommaren 2018 var optimala förutsättningar för granbarkborren. Omkring 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige omfattades av angreppen, vilket kostade skogsägare runt en miljard kronor.

Under 2019 ser granbarkborreangreppen ut att bli värre än förra året. Avverkning är ett effektivt sätt att hindra spridning, så träd sågas ner i stora mängder. Problemet är dock att industrin inte kan ta emot hur mycket virke som helst. Samtidig sjunker priserna, skriver Skogsstyrelsens tidning Skogseko.

Vid stormen Per fälldes 12 miljoner kubikmeter skog, att jämföra med Gudruns 75 miljoner kubikmeter. Nu tror organisationen Södra skogsägarna att 5 miljoner kubikmeter är angripet av granbarkborren, vilket är dubbelt så mycket som förra året.

Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare och de kyrkägda skogarna finns över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen uppgår till nästan 400 000 ha och de samlade prästlönetillgångarna är därmed Sveriges femte största skogsägare.

Sofia Bäcklund är verksamhetsledare för stiftens skogar. Hon säger till Dagen att hon också har noterat att angreppen från granbarkborre har ökat.

– De drabbade stiften jobbar hårt med att begränsa skadorna, framförallt med sök-och-plock metoden, säger Sofia Bäcklund.

Vad kommer detta att kosta er?

– Vilka ekonomiska konsekvenser detta får i slutändan är svårt att säga nu, men vi påverkas av rådande marknadsläge precis som alla andra.

 

Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå