Hans Sundberg önskar Jesusfokus

Ett tydligare fokus på vem Jesus är. Det tror Hans Sundberg, 65 år i morgon, är viktigt för Sverige
Numera är 65-årsdagen inte alltid detsamma som pensionering.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Hur är det för dig?

– I praktiken blir det inte så för mig heller, även om 65 år fortfarande mentalt är en pensionsålder. Jag och min hustru Lotta är ledare i en husförsamling här i Uppsala, Mosaik, och det fortsätter vi med, i alla fall ett tag till.

Mosaik är uppbyggd kring den lilla gemenskapen och betonar relationer mellan människor. Men den har också ett uttalat mål att ungefär 50 procent av tiden tillsammans som församling ska vara evangeliserande och missionerande.

– I samband med att vi möts går vi ut på gator och torg. Vi bjuder på en kopp kaffe och samtalar med människor, och ber för dem, om de vill.

När ni möter människor utan kyrkliga referensramar, hur reagerar de?

– Det är blandade reaktioner, men mestadels glada. Vi inleder samtal och sedan får de styra var det samtalet leder. Men vi hamnar ofta i frågor om Gud och för det mesta för vi höra ”vad bra att ni gör det här!”. Enstaka gånger finns det de som tycker att kyrkan ska hålla sig i sina byggnader. Men vi tror tvärtom. Kyrkan måste finnas där människor är.

– Ibland händer det också stora saker, att någon söker sig till vår församling eller någon annan kyrka.

Mosaik är dock bara en del av Hans Sundbergs engagemang. Han är också direktor för Pastoral Leadership Training. I det arbetet tränas pastorer i Nepal och Indien, ofta på landsbygden. Man studerar Bibeln och undervisar i ledarskap och sedan för deltagarna de kunskaperna vidare på sina hemorter.

– Det arbetet tänker jag inte pensionera mig från för det känns oerhört meningsfullt.

– Jag har också förmånen att vara engagerad i Equmeniakyrkan kring ledarskap och även sista tiden i det arbete som pågår där med församlingsgrundande, berättar Hans Sundberg, som även är lärare på Skandinavisk teologisk högskola och på somrarna arrangör av Kingdom Camp, undervisning för ledare.

Så hur länge tänker du vara aktiv i olika projekt?

– Förr eller senare måste vi ju lämna över olika delar av det, det funderar vi förstås kring. Men engagerad i själva arbetet hoppas vi kunna vara länge.

Ska du fira födelsedagen?

– Ja, men det blir i det lilla formatet.

Den som fyller år får önska sig något, kanske inte alltid i prylar. Vad önskar du dig?

– När det gäller det här projektet jag har i Nepal och Indien skulle jag önska att många pastorer, präster och ledare skulle våga ge sig på något liknande. De som är i min ålder och är relativt friska har mycket att ge i tid och resurser. Om fler deltog i missionsarbete av det slaget skulle det vitalisera oss i Sverige. Det händer något när vi möter våra trossyskon som lever under andra omständigheter. Även om vi ger, får vi mycket mer tillbaka.

Vad är den viktigaste frågan för kristenheten i Sverige i dag?

– Det viktigaste budskapet som den kristna församlingen i Sverige har är att tydligt predika vem Jesus är och vad han gjort för oss. Att det är Jesus vi tror på och att han löser, frälser och upprättar människor genom den helige Ande, till Faderns ära. Det budskapet behöver kyrkan allt mer älska att få vara en del av - och förmedla det.

Hans Sundberg.

Hans Sundberg.

Foto: Privat
[x]