23 september 2020

En tidning på kristen grundFamilj

Jacob Rudenstrand vill brottas med de svåra frågorna

Driven av att bemöta folks invändningar och frågor sökte sig Jacob Rudenstrand in bland det han kallar landets åsiktskorridorer. För tio år sedan anställdes han av Svenska evangeliska alliansen och fick därmed chansen att arbeta med en av hans livs stora passioner, opinionsbildning. – Jag ville utmana majoritetskulturens sätt att tänka.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, Sea, arbetar med att debattera. Hans passion är att diskutera och försvara sina ställningstaganden. Tidigt lärde han sig att formulera sin tro i en omvärld av kritiker. Under högskolestudierna rådde ett aktivt ställningstagande bland studenter och lärare för en sekulär världsbild. Det var en plats där han utmanades, en plats där kallelsen framburen av passionen för opinion började göra sig synlig i hans liv.

– De här frågorna har engagerat mig under väldigt lång tid. Att få ge svar och hjälpa kristna att formulera sig i ett av de mest sekulära länderna som finns i världen.

Vid 23 års ålder började han studera till journalist. Med kandidatuppsatsen visade han att det är en sekulärhumanistisk livsåskådning som i hög grad influerar mediehusen.

– Då blev det ännu tydligare att jag ville gå i närkamp med detta, säger Jacob.

Redan i grundskolan ifrågasattes hans tro. Han växte upp i det lilla samhället Laxå utanför Örebro men tog sina första steg på en missionsbas i Restenäs som hans föräldrar grundat för Ungdom med uppgift, UMU. På grund av att han utsattes för mobbning på den kommunala skolan fick han börja i en kristen friskola.

– Utifrån det jag upplevde på den kommunala skolan har jag velat söka efter intellektuella och hållbara skäl för att tro. Men av den erfarenheten har jag också fått förståelse för de barn som är de enda kristna på sin skola, som får stå och försvara sig mot många fördomar, säger han.

Efter avslutade grundskolestudier var bibelskola det självklara vägvalet. Inspirerad av sina föräldrars engagemang i UMU bar det av till Frankrike och en av UMU-baserna där. Där grodde en längtan efter att på riktigt finna sin kallelse och roll i kyrkans värld. För honom innebar det att ta steget in i mediebranschen.

– Under den här tiden på bibelskolan blev det ännu tydligare att jag ville arbeta i någon form av sammanhang där man utmanar majoritetskulturens sätt att tänka, förklarar han.

Under en lärorik period i Washington DC formades Jacob ytterligare till att bli den opinionsbildare han är i dag. Där forskade han om religionsfrihet under tre månader vid en tankesmedja. Hösten 2010 anställdes han av Sea och tog på så vis plats i det offentliga rummet, bland landets skarpaste åsiktsformulerare och tyckare.

Drivkraften att försvara den kristna tron ligger inte endast i att möta invändningar utan i allra högsta grad i hans relation till Jesus.

– Det största är att han har välsignat mig med sig själv. Då vill jag ju också vara där för att bemöta invändningarna när tron och Jesus själv utmanas, berättar Jacob.

Fredagens födelsedagsfirande har Jacob och familjen ”coronasäkrat” genom att dela upp och schemalägga gästerna. Av den anledningen kan han nog vänta sig mer än ett fyrfaldigt leve under dagen.

---

Jacob Rudenstrand

 • Aktuell: Fyller 40 år den 13 juli.

  Bor: Sollentuna.

  Familj: Fru och två barn

  Gör: Arbetar som biträdande generaldirektör på Svenska evangeliska alliansen. Gäst- krönikör på Dagens ledarsida.

  Intressen: Roadtrips med familjen.

  Firar: Med familj och vänner hemma i Sollentuna om vädret tillåter.

---

Fler artiklar