19 april 2021

En tidning på kristen grundJubilar

Han börjar dagen på hebreiska och slutar på grekiska

Samuel Svensson, 75, vill hinna med ännu mer som Gud lagt på hans hjärta

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar