Judisk begravning sker dagen efter dödsfallet

– Begravningen ska ske så fort som möjligt, helst dagen efter dödsfallet. Vi begraver först och ordnar alla papper sedan, säger Anna Nachman, chef för Judiska begravningssällskapet Chevra Kadisha.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Hon och ett antal volontärer är beredda­ att rycka in med kort varsel. De genomför en rituell tvagning av den döde, klär personen i en enkel vit dräkt. Det är också en enkel träkista som används. Kremeringar är mycket ovanliga.

– Dessutom har vi evig gravrätt, berättar hon. Det innebär att det i framtiden kan bli svårt att hitta utrymme på judiska begravningsplatser.

Undantaget från regeln att begrava dagen efter är om det då är sabbat eller helgdag. Det kan inträffa att det dröjer längre i vissa fall. Men att vänta in långväga släktingar som inte hinner resa hit är inte ett skäl att skjuta upp begravningen.

Till skillnad från kristna begravningsgudstjänster förekommer sällan musik, musik är nämligen alltid kopplat till glädje. Stunden i kapellet är också rätt kort, ungefär en kvart. Ceremonin avslutas vid graven. Kistan täcks med jord och Kaddish, bönen för de avlidna, läses högt. Anna Nachman berättar att vid begravningen river de närmast anhöriga en reva i ett klädesplagg. Att höra just det lite plågsamma ljudet är en viktig del av upplevelsen.

– Först efter begravningen får man lov att sörja. Den första veckan, som kallas shiva, är en akut period av sorg. Då går man inte till jobbet utan finns som anhörig i den dödes hem.

Sorgearbetet fortsätter sedan i olika grad och får en avslutning på årsdagen efter dödsfallet.